Nu kan du följa ditt barns tillväxtkurva på nätet

BHV-skötersa mäter ett barns huvudomfång
Foto: Johan W Avby

Idag gör vi som föräldrar allt fler ärenden via nätet – allt från att handla leksaker till att följa skolarbetet. Även inom barnhälsovården går den digitala utvecklingen framåt och sedan oktober 2016 kan du som har barn födda 2011 eller senare följa ditt barns tillväxtkurva i journalen via nätet på 1177.se.

Tillväxtkurvan är det senaste tillskottet i arbetet med att utveckla vårdens e-tjänster, sedan tidigare är det till exempel möjligt att läsa journalanteckningar, se barnets vaccinationer och boka tid hos barnhälsovården. Tillväxtkurvan finns under Journaltjänsterna i 1177.se. Där kan du som är vårdnadshavare logga in med din e-legitimation i din journal och får då automatiskt tillgång till ditt barns uppgifter.  

E-tjänsterna uppskattas

– Vi märker att många föräldrar tycker att de nya tjänsterna förenklar det som har med barnets vardaghälsa att göra, säger Carin Oldin, barnhälsovårdsöverläkare inom Region Jönköpings län. Man upplever att det är smidigt att kunna få rådgivning via 1177 och uppskattar möjligheten att själv kunna logga in för att se och boka om sina tider.

Förberedelse stor skillnad för barnets besök

Men framför allt är det hur föräldrar via 1177.se kan hjälpa sitt barn att förbereda sig inför besöket på BVC som gör stor skillnad, menar Carin.

– Med hjälp av ett enkelt bildspel kan föräldern tillsammans med sitt barn gå igenom vad som ska hända vid BVC-besöket. Det skapar trygghet, gör barnet delaktigt och ger också barnet möjlighet att påverka hur besöket utformas, till exempel i vilken ordning som de olika momenten sker.

– Barns delaktighet lyfts bland annat fram i Barnkonventionens artikel 12, och här är det arbetssätt vi använder inom barnhälsovården i Jönköpings län faktiskt unikt i Sverige, avslutar Carin.

Här kan du läsa mer om förberedelser inför BVC-besöket:

2,5 år i Jönköpings län(Extern länk)
4 år i Jönköpings län(Extern länk)
5 år i Jönköpings län(Extern länk)

Här loggar du in på 1177.se(Extern länk)

Kontakt

Carin Oldin
Barnhälsovårdöverläkare
carin.oldin@rjl.se