Ny bröstmottagning invigdes i Region Jönköpings län

Jag är så imponerad och så glad för alla medsystrar som får ta del av dagens resurser, säger Ann-Stina Håkansson från bröstcancerföreningen Victoria, som höll i det rosa invigningsbandet tillsammans med regionråd Mia Frisk när Rebecka Ruderfors Malterling, sektionsledare för bröst- och endokrinkirurgi, klippte invigningsbandet.
Jag är så imponerad och så glad för alla medsystrar som får ta del av dagens resurser, säger Ann-Stina Håkansson från bröstcancerföreningen Victoria, (till höger) som höll i det rosa invigningsbandet tillsammans med regionråd Mia Frisk när Rebecka Ruderfors Malterling, sektionsledare för bröst- och endokrinkirurgi, klippte invigningsbandet. Foto: Johan W Avby
Jag är så imponerad och så glad för alla medsystrar som får ta del av dagens resurser, säger Ann-Stina Håkansson från bröstcancerföreningen Victoria, som höll i det rosa invigningsbandet tillsammans med regionråd Mia Frisk när Rebecka Ruderfors Malterling, sektionsledare för bröst- och endokrinkirurgi, klippte invigningsbandet. Vi vill gratulera till ett framgångsrikt arbete. Vi får mycket positivt gehör från våra medlemmar sedan ni införde standardiserat vårdförlopp, säger Mariana Hermansson och Maggie Målevik från bröstcancerföreningen Victoria.Jag är glad och stolt över det gemensamma arbete vi gör i bröstcancerprocessen, säger Rebecka Ruderfors Malterling, sektionsledare för bröst- och endokrinkirurgi, som invigningstalade tillsammans med Niklas Zar, verksamhetschef för kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Bröstcancerverksamheten i Region Jönköpings län är sedan hösten 2015 samlad på Länssjukhuset Ryhov. Under 2016 infördes också standardiserade vårdförlopp. Fredagen den 9 december 2016 var det dessutom dags för att inviga helt nya och ändamålsenliga lokaler.

– Det är tungt att drabbas av sjukdom, och det är tungt att vara anhörig. När tillvaron rämnar behövs trygghet, tydlighet och stabilitet, säger Rebecka Ruderfors Malterling, sektionsledare för bröst- och endokrinkirurgi, och citerar ur ”I taket lyser stjärnorna”, länsbördiga Johanna Thydells debutroman om hur livet förvandlas till ett kaos för 13-åriga Jenna när hennes mamma får bröstcancer.

Stora förändringar i verksamheten

De stora förändringar som gjorts inom bröstverksamheten de senaste åren har just syftat till att skapa hög kompetens, tydlighet och trygghet, konstaterar Rebecka Ruderfors Malterling och nämner bland annat de kliniköverskridande vårdkonferenser som man sedan några år har för alla patienter – före och efter operation.

Samarbete med dagkirurgi och onkologi

Hösten 2015 startade ett arbete med dagkirurgin, som lett fram till att hälften av alla operationer sker i dagkirurgi. Under 2016 har all utredning av misstänkt bröstcancer och alla operationer samlats till Länssjukhuset Ryhov, och i mars infördes nationellt beslutade så kallade standardiserade vårdförlopp, SVF, för bröstcancer, med ett snabbt och tydligt förlopp i varje steg. Dessutom har ett samarbete med onkologkliniken lett till bättre uppföljning av patienterna.

– Det har varit ett digert och otroligt intensivt arbete. Nu har vi också fått fantastiskt fina lokaler och jag är otroligt glad och stolt över alla medarbetare och det gemensamma arbete vi har gjort i bröstcancerprocessen, säger Rebecka Ruderfors Malterling.

Bröstcancervård i framkant

Niklas Zar, verksamhetschef för kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov, tycker att Region Jönköpings län nu fått en bröstcancervård i framkant i Sverige.

– Vi har ansvar för att säkra kompetensförsörjning, att utnyttja våra resurser på bästa sätt och skapa en jämlik vård. I och med satsningarna har vi nu löst många av de här områdena.

Mia Frisk, regionråd och ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård, önskade medarbetarna lycka till.

”Skapar mer jämlik vård”

– Vi gör ett väldigt ambitiöst arbete i cancervården som ger bättre kvalitet och mer jämlik vård. Ett arbete som jag är stolt över.

Drygt 300 invånare i Jönköping insjuknar varje år i bröstcancer. Bröstcancerföreningen Victoria är en viktig verksamhet för många av dem.

– Jag vill gratulera till ert framgångsrika arbete. Vi får mycket positivt gehör från medlemmar, inte minst sedan standardiserat vårdförlopp infördes. Det känns att ni jobbar i team och att ni tar stora steg framåt, säger Maggie Målevik i föreningen.

”Nystart för verksamheten”

På bröstmottagningen arbetar fem kontaktsjuksköterskor, tre vårdadministratörer och en undersköterska. Dessutom är fem kirurger knutna till verksamheten.

– Nu har vi fått bra lokaler, designade för patientbesök. Jag tror att detta blir en nystart för verksamheten. Bröstmottagningen blir ett nav den bröstcancervård som vi ska utveckla ytterligare, säger Rebecka Ruderfors Malterling.