Ny kunskap om kombination av läkemedel i palliativa cancervården

Helga Hagman, överläkare vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, har forskat om strategier för kombination av läkemedel och underhållsbehandling vid spridd tjocktarms- och ändtarmscancer. Nu är man så kallade biomarkörer på spåret.
Helga Hagman, överläkare vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, har forskat om strategier för kombination av läkemedel och underhållsbehandling vid spridd tjocktarms- och ändtarmscancer. Nu är man så kallade biomarkörer på spåret. Foto: Johan W Avby

Överläkare Helga Hagman, onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, visar i sin avhandling att ett stort forskningsprojekt är så kallade biomarkörer på spåret. De kan visa vilka patienter med spridd cancer i tjocktarm/ändtarm som har nytta av antikroppsläkemedel i den palliativa, lindrande, behandlingen.

Över hela världen har man i minst ett decennium forskat intensivt för att hitta ett sätt att välja ut vilka patienter som ska ha läkemedlet, eftersom det är dyrt och alla patienter inte har nytta av det. Vi tror nu att vi är något på spåret, men många frågor återstår och vi behöver undersöka detta samband ytterligare, säger Helga Hagman, som forskat på deltid under sju år.

Det handlar om patienter som drabbas av cancer i tjocktarm/ändtarm, där cancern upptäckts så sent eller är så aggressiv och spridd att den inte går att bota., För ungefär 25 procent av alla som insjuknar visar det sig att cancern redan har spridit sig till andra organ med dottersvulster, så kallade metastaser. I gruppen finns också patienter som tidigare opererats, men som senare får återfall i cancer, med spridda metastaser.

Läs mer:
Ny kunskap om kombination av läkemedel i palliativa cancervården