Ny röntgenutrustning ökar tillgängligheten till avancerade undersökningar

Många röntgenundersökningar sker i dag med datortomograf, CT (bilden). Nu planerar Region Jönköpings län för att också investera i PET/CT, röntgenundersökning med hjälp av radioaktiva isotoper. Utrustningen ska vara på plats på Länssjukhuset Ryhov i slutet av 2017, och blir den andra i sydöstra sjukvårdsregionen efter Universitetssjukhuset i Linköping. Satsningen i Region Jönköpings län innebär att patienterna inte längre behöver åka till Linköping för undersökning.
Många röntgenundersökningar sker i dag med datortomograf, CT (bilden). Nu planerar Region Jönköpings län för att också investera i PET/CT, röntgenundersökning med hjälp av radioaktiva isotoper. Utrustningen ska vara på plats på Länssjukhuset Ryhov i slutet av 2017, och blir den andra i sydöstra sjukvårdsregionen efter Universitetssjukhuset i Linköping. Satsningen i Region Jönköpings län innebär att patienterna inte längre behöver åka till Linköping för undersökning. Foto: Arkivbild: Johan W Avby

Region Jönköpings län ska investera i en röntgenutrustning, PET/CT, som genomför undersökningar med hjälp av radioaktiva isotoper. Det innebär att patienterna inte längre behöver åka till Universitetssjukhuset i Linköping för att få denna avancerade undersökning.

– Tekniken används ofta för att hitta små tumörer som är spridda i kroppen. Det ger nya möjligheter att diagnosticera men också att följa behandlingar, säger Micael Edblom, sjukvårdsdirektör för Medicinsk diagnostik i Region Jönköpings län. Att vi satsar på en PET/CT innebär att väntetiderna blir kortare, undersökningarna går snabbare, och att vi lättare kan justera insatta behandlingar. Det blir också allt vanligare med PET/CT när det kommer nya vårdriktlinjer, och undersökningen har stor betydelse i de standardiserade vårdförlopp som finns för olika cancersjukdomar.

Sydöstra sjukvårdsregionen (Östergötland, Jönköping och Kalmar) har idag en så kallad PET/CT, placerad i Linköping, dit patienter från även Jönköpings län och Kalmar län skickas för behandling.

Nu har Region Jönköpings län beslutat att investera i egen PET/CT, som även ska ta emot patienter från Kalmar län. Detta är ett led i satsningen på jämlik vård, och gör att tillgängligheten till denna undersökningsmetod ökar.

Linköping når taket

– Universitetssjukhuset i Linköping gjorde under 2015 1 100 undersökningar, varav 350 patienter från Jönköpings län. I år handlar det nog om närmare 500 patienter från vårt län. Antalet undersökningar ökar hela tiden och Universitetssjukhuset i Linköping når sitt tak i kapacitet under nästa år, säger Micael Edblom.

Därför är det under 2017 dags för sydöstra sjukvårdsregionen att få sin andra PET/CT, med placering på Länssjukhuset Ryhov.

– Vi räknar med att byggnation och installation ska vara klart hösten 2017 och att den kan vara i full drift i början av 2018.

Inför starten kommer de läkare, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor i Region Jönköpings län som ska arbeta med de nya undersökningarna att få utbildning av personalen på Universitetssjukhuset i Linköping.

Isotoper hittar små tumörer

PET/CT är en datortomograf (röntgen) som använder radioaktiva isotoper för att hitta och lysa upp cancertumörer i kroppen.

Regionalt Cancercentrum, RCC, sydöst publicerade i mitten av november en utredning som bland annat pekar på ett behov av fyra PET/CT i sydöstra sjukvårdsregionen inom en sexårsperiod.

I dagsläget levereras de radioaktiva isotoperna till Linköping med flyg dagligen från bland annat Finland. Men Region Östergötland bygger nu upp en egen tillverkning för att ta fram den nödvändiga isotopen, vilket ökar tryggheten i att planerade undersökningar kan genomföras.

Fotnot:
PET står för positronemissiontomografi-, CT för datortomografi I Sverige finns i dagsläget 14 PET/CT (1 PET/CT per 704 000 invånare). Länder som Danmark, Kanada, USA och Japan har betydligt fler, cirka 1 PET/CT per 150 000 invånare.

Läs mer:

Regionalt cancercentrum sydöst
Sydöst får sin andra PET/CT-utrustning(Extern länk)