Ny webbplats ska stärka utvecklingen i länet

Johanna Sjöström, strateg, regional utveckling och Sven-Åke Svensson, projektledare kommunikation, står på scenen och klipper bandet för den nya utvecklingswebben.
Johanna Sjöström, strateg, och Sven-Åke Svensson, projektledare, klipper bandet för den nya webbplatsen Utveckling i Jönköpings län vid konferensen Attraktionskraft på Jönköping University den 23 november 2016. Foto: Johan W Avby

Att arbeta med regional utveckling kräver flexibilitet och bra koll på vad som händer i omvärlden, både på nära håll och långt utanför landets gränser. Med en ny webbplats blir det nu lättare att få en samlad bild av utvecklingen i Jönköpings län, följa utvecklingen och hitta andra i länet att samverka med.

– Förändring ligger i utvecklingens natur, säger Johanna Sjöström, strateg på regional utveckling i Region Jönköpings län. Därför vill vi inte ta fram statiska handlingsplaner. Vi vill istället driva det regionala utvecklingsarbetet med hjälp av en ny webbplats.

Stödjer visionen om ledande tillväxtregion

Den nya webbplatsen Utveckling i Jönköpings län är utformad som en gemensam källa för information om länets utveckling för alla samhällsaktörer. Webbplatsen består i huvudsak av tre delar: 

  • Vad pågår? Varje aktör får tillgång till webbplatsen för att presentera vilka insatser man gör som påverkar länet på ett positivt sätt. På det viset ges en samlad källa till alla insatser som är igång i vårt län.
  • Hur går det? Med hjälp av statistik kring länets utveckling kan vi sedan jämföra med målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och andra länsövergripande strategier.
  • Vad behöver vi göra mer? Då framträder också en bild av inom vilka områden vi är starka eller svaga. Kanske behövs extra resurser läggas inom ett visst ämnesområde eller specifik kommun.

 – Webbplatsen blir ett värdefullt verktyg som stödjer vår regionala utvecklingsstrategi men också genererar underlag till beslut som fattas kring insatser, verksamheter och fördelning av resurser, säger Agneta Jansmyr, regiondirektör. Allt för att vi ska nå visionen att Jönköpings län är en av norra Europas ledande tillväxtregioner år 2025.

Helt ny i sitt slag

Länets kommuner, Länsstyrelsen, Jönköping University, branschorganisationer och andra utvecklingsaktörer är några av de som samverkar och bidrar på den nya webbplatsen.

– Den här typen av samverkansplattform är helt ny i sitt slag, och kanske är det utmärkande för just Jönköpings län att vi är först ut att tänka samverkan och regional utveckling på detta sätt, säger regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm. Här ges nu möjligheter för näringsliv och andra aktörer att hitta samverkanspartners, nätverka och söka finansiering. Den nya webbplatsen lyfter dessutom fram och gör statistik inom viktiga områden tillgänglig för alla som vill ta del av utvecklingen inom länet.

Webbplatsen är i sin nuvarande form en beta-version som nu fortsätter att utvecklas och fyllas med insatser och kunskap.

Följ utvecklingen i länet här! Utveckling i Jönköpings län