Nya samarbeten med näringslivet i det regionala forskningsprogrammet

Data mining, gjuteriteknik och kundanpassning av produkter. Nu har beslut fattats om vilka tre forskningsprojekt som ska vara med i tredje omgången av det regionala forskningsprogrammet, som drivs i samverkan mellan Region Jönköpings län, Jönköping University och näringslivet.

– Vi ser att forskningsprojekten inom det här programmet bidrar till att stärka regionens innovationskraft och att de skapar förutsättningar för ökad samverkan mellan företag, säger Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör på Region Jönköpings län.  Det känns därför tillfredsställande att vi från Region Jönköpings läns sida kan medverka till att ytterligare en omgång av programmet genomförs.

Fyra olika forskningsområden

De nya projekten är kopplade till fyra olika forskningsområden på Jönköping University. Projektet PROACT ligger inom produktutveckling och handlar om att skapa metoder för effektiv kundanpassning av produkter. Ett annat projekt, med titeln New Generation of Foundry Sands, hör hemma inom material och tillverkning och handlar om att utveckla gjuteritekniken för att få gjutprodukter med bättre kvalitet.

Samarbete datateknik och informatik

Det tredje projektet har fått namnet DATAMINE och är ett samarbetsprojekt mellan forskningsmiljöerna datateknik och informatik på Tekniska högskolan och Media Management and Transformation Centre på Jönköping International Business School. Det handlar bland annat om hur företag kan personalisera olika erbjudanden genom att analysera stora datamängder (data mining) och på så sätt få fram information om exempelvis kundernas preferenser.

Läs mer på Jönköping Universitys webbplats:

Nya samarbeten med näringslivet i det regionala forskningsprogrammet(Extern länk)