Nytt europeiskt nätverk träffas i Jönköping för att utveckla hälso- och sjukvården

Utvecklingsdirektör Göran Henriks, berättade för övriga medlemmar i IHI Health Improvement Alliance Europé har Region Jönköpings län arbetar med olika hälso- och sjukvårdsfrågor.
Utvecklingsdirektör Göran Henriks, berättade för övriga medlemmar i IHI Health Improvement Alliance Europé hur Region Jönköpings län arbetar med olika hälso- och sjukvårdsfrågor. Foto: Mikael Bergström
Utvecklingsdirektör Göran Henriks, berättade för övriga medlemmar i IHI Health Improvement Alliance Europé har Region Jönköpings län arbetar med olika hälso- och sjukvårdsfrågor. Patientstödjare Patrik Blomqvist och utvecklingsdirektör Göran Henriks hade ett scensamtal om arbetet tillsammans med patienterna för att skapa den bästa vården.

Hur ska vi möta framtidens utmaningar i hälso- och sjukvården? Det diskuterar ett 50-tal sjukvårdsledare från ett tiotal länder i Europa under två dagar i Jönköping, under det första mötet i nya nätverket IHI Health Improvement Alliance Europe.

– Vi är en koalition av människor från olika länder i Europa som är intresserade av att erbjuda en sjukvård som är bättre än vi någonsin sett, skapar en hälsa bättre än vi tidigare kunnat nå, och samtidigt säkra så att det vi gör i våra sjukvårdssystem ger värde för invånarna, säger Derek Feeley, VD för Institute for Healthcare Improvement i Boston, USA, och ledarna för nätverket Health Improvement Alliance Europé tillsammans med kollegan Maureen Bisognano från IHI.

IHI har tidigare arbetat efter den här modellen i USA. Nu startar det första nätverket i Europa. Tanken är att ledare för olika hälso- och sjukvårdssystem ska träffas regelbundet, både fysiskt och i videomöten, och diskutera de stora framtida utmaningarna som en allt äldre befolkning, fler människor med kroniska sjukdomar och ökade sjukvårdskostnader för med sig.

”Dela idéer är nyckeln”

– Nyckeln är att man vill dela idéer med generositet och röra sig framåt tillsammans som en grupp. Jag kan inte tänka mig en bättre plats att starta detta arbete än Qulturum i Jönköping, ursprunget för kvalitetsförbättring i hälso- och sjukvården. Vi har också intresse från både Australien och Mellanöstern, så detta kan bli starten för en global rörelse, säger Derek Feeley.

Under dagarna kommer en rad framtidsfrågor att diskuteras. Deltagarna får också en inblick i hur Region Jönköpings län arbetar. Som exempel hade utvecklingsdirektör Göran Henriks och patientstödjare Patrik Blomqvist ett samtal på scenen om hur personer med erfarenhet av förbättringar i vården tas tillvara.

”Stimulans för vårt arbete”

– Det är oerhört uppmuntrande att vi får vara värdar för ett internationellt arrangemang med Europas kanske bästa hälso- och sjukvårdssystem, säger Göran Henriks. Det ger en extra möjlighet till extern stimulans för vårt eget arbete att träffa människor från andra länder. Detta handlar om att finna nya vägar för att till exempel göra patienten mer delaktig i sin egen vårdplan, skapa bättre arbetsmiljö i hälso- och sjukvården och lära från dem som har ännu bättre resultat än vad vi har.

Derek Feeley ser framför sig att nätverket IHI Health Improvement Alliance Europe, kommer att finnas i ett antal år. Och bland deltagarna är förväntningarna stora.

”Skapa hållbara system”

– Vi har samma utmaningar som alla andra, därför är det viktigt att hitta lösningar tillsammans. Jag vill lära mig hur vi ska skapa hållbara sjukvårdssystem för framtiden, säger Elaine Mead, från National Health Service i Skottland.

– Bra med ett forum där vi kan få fram praktiska lösningar för exempel implementering av nya strategier. Jag är särskilt intresserad av hur vi klarar att bygga kapacitet i stora system som är hållbart över tiden, säger Jo Inge Myhre, kvalitetschef på Akershus University Hospital Trust i Norge.

– Vi behöver utveckla vården och förändra maktbalansen så att patienten blir mer involverad i förändringsarbetet, tycker Lisbeth Holsteen Jessen, VD för Horsens Regional Hospital i Danmark.