Öppenvården blir avgiftsfri från 85-årsdagen

Från 1 januari 2017 blir öppenvården avgiftsfri för personer som är 85 år och äldre. Det är en av flera ändringar av patientavgifter från årsskiftet.

Den avgiftsfria vården från och med 85-årsdagen innebär fria läkarbesök och fria besök för sjukvårdande behandling på vårdcentral, sjukhus och vid hembesök samt övriga avgifter som ingår i högkostnadsskyddet, till exempel förnyelse av recept.

Det gäller även de som är 85 år eller äldre, har tandvårdsstöd beviljat av Region Jönköpings län och som tidigare betalat sin tandvård med patientavgift.

Det som fortfarande kostar är dygnsavgiften på 100 kronor vid vård på sjukhus, om man uteblir från planerat besök och vid vaccination inför resa.

Fler ändringar från årsskiftet:

Första remissbesöket avgiftsfritt

Sedan tidigare är första besöket med remiss från vårdcentral till specialistvård avgiftsfritt.

Nu blir även första besöket med remiss från specialistvård till vårdcentral avgiftsfritt.

Avgiftsfri KBT‐behandling via nätet

Tidigare kostade det 250 kronor att få tillgång till KBT-behandling via nätet.

Nu blir den behandlingen helt avgiftsfri. Patienten betalar vanlig patientavgift för övriga besök.

Fler unga får fri tandvård

Åldersgränsen för fri tandvård för unga höjs stegvis under tre år – 2017, 2018 och 2019.

Från 1 januari 2017 höjs åldersgränsen från 19 till 21 år, från 1 januari 2018 till 22 år och från 2019 till 23 år.

Patientavgift för behandling av ambulanspersonal

Från 1 januari 2017 kostar det 250 kronor i patientavgift om patienten behandlas av ambulanspersonal hemma eller någon annanstans som inte är i vården.

Om patienten istället förs med ambulans till vårdcentral eller sjukhus betalar patienten 250 kronor för detta vårdtillfälle, men ingen avgift för ambulanspersonalens behandling.

Mer information

Patientavgifter (1177.se, nytt fönster)(Extern länk)

Högkostnadsskydd och frikort för sjukvård (1177se, nytt fönster)(Extern länk)

Gratis tandvård till och med året du fyller 21 (1177.se, nytt fönster)(Extern länk)

 

(Nyheten kompletterades 2 januari 2017, med mer information kring vården för dem som är 85 år och äldre.)