Pressinbjudan 1 november 2016: Träffa Jönköpings läns kultur- och arbetsstipendiater

Tisdag 1 november 2016 delar regionfullmäktige ut årets kultur- och arbetsstipendier. Det sker i samband med regionfullmäktigemiddagen i Kulturhuset Spira. Medierna hälsas välkommen till Kulturhuset Spira klockan 19.10 för att träffa stipendiaterna.

I år är det Amy ”Diamond” Deasismont som får ta emot Region Jönköpings läns kulturstipendium 2016 på 50 000 kronor och konstnären Emelie Berglund får ett arbetsstipendium på 50 000 kronor.

Region Jönköpings län delar varje år ut totalt 100 000 kronor i form av kultur- och arbetsstipendier. Stipendiaterna utses av Region Jönköpings nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Kulturstipendiet ska stödja och uppmuntra inom områdena litteratur, dans, film, musik, bildkonst, konsthantverk, teater, foto, hembygdsvård och folkbildning. I bedömningen ingår också hur utvald stipendiat kan påverka kunskapen inom ett konst- eller bildningsområde, med koppling till den regionala kulturplanen.

Arbetsstipendiet ska ge aktiva kulturarbetare möjlighet att under viss tid ägna sig åt kulturarbete utan avbrott eller för att ta tillvara idéer och uppslag samt stimulera till experiment inom det kulturella området.

Välkommen!

Tid: Tisdag 1 november 2016 klockan 19.10

Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Vi ses i Spiras entré!

Mer information

Om kultur- och arbetsstipendierna och tidigare stipendiater.
Kultur- och arbetsstipendier

Kontakt

Malin Olsson
Ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Region Jönköpings län
073-079 49 92

Jörgen Lindvall
Kulturchef
Region Jönköpings län
070-615 01 62