Pressinbjudan 23 november 2016: Attraktionskraft – konferens om regional utveckling i Jönköpings län

Onsdag den 23 november samlas länets utvecklingsaktörer på konferensen Attraktionskraft – en dynamisk mötesplats där framtidssatsningar, utmaningar och lärande exempel på hållbarhet och utveckling står i fokus.

– Målet är att Jönköpings län ska bli Sveriges fjärde största tillväxtregion. Attraktionskraft 2016 sammanför länets utvecklingsaktörer kring frågorna om hur vi främjar, utvecklar och stärker länets attraktivitet för näringsliv och arbetskraft, säger regionstyrelsens ordförande Malin Wengholm, som inleder konferensen tillsammans med landshövding Håkan Sörman.

Konferensdagen har flera teman, bland annat om kompetensförsörjning, hållbar utveckling och företagens och besöksnäringens betydelse för regionen. En av huvudpunkterna är invigningen av en ny webbplats, som blir ett bra verktyg för den som vill följa länets utveckling inom flera områden.

Avslutningen blir internationell och musikalisk när deltagarna får lyssna till Sagor från jordens skattkammare, Smålands Musik & Teaters integrationsprojekt för hela länet.

Medierna är välkomna att närvara under hela eller delar av dagen.

Tid:                kl. 8.30 – 16.30
Plats:             HJ-aulan, Hus H, Jönköping University

Hela programmet för dagen:

Attraktionskraft - en konferens om regional utveckling i Jönköpings län

Kontakt

Johanna Sjöström
Strateg, regional utveckling
072-517 52 35
johanna.sjostrom@rjl.se

 

Attraktionskraft 2016 genomförs inom ramen för arbetet med Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi med målet om en snabbare, öppnare och smartare region.

Arrangör är Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket.