Pressinbjudan 25 november 2016: Visning av lättvårdsambulansen

Fredag den 25 november klockan 10.00-11.00 visar vi den nya lättvårdsambulansen som är en ny vårdnivå inom ambulanssjukvården i Region Jönköpings län.

Lättvårdsambulansen kommer att motsvara vårdnivån på vårdavdelningar på sjukhus och kommer i första hand att arbeta med överflyttningar mellan vårdinrättningar. 

Ökad tillgänglighet

Det helt nya fordonet bemannas med en specialistsjuksköterska som också är förare. Övervakningen blir mycket god med hjälp av medicinteknisk utrustning, kameraövervakning och närhet för patienten till specialistsjuksköterskan. Tillgängligheten till övriga ambulanser beräknas öka när de inte är upptagna med den typ av uppdrag som lättvårdsambulansen kommer att utföra. Den nya lättvårdsambulansen kommer även att kunna användas för akutuppdrag i väntan på att en akutambulans blir ledig.

Tid: Fredag den 25 november 2016 klockan 10.00-11.00
Plats: Ambulansstationen på Länssjukhuset Ryhov, Terapivägen 4, Jönköping 

På pressträffen deltar Mia Frisk, regionråd och ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård, Daniel Lilja, verksamhetschef för ambulanssjukvården i Region Jönköpings län samt Thomas Håkansson, specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvården och projektledare för införandet av lättvårdsambulansen. 

Kontakt

Daniel Lilja
verksamhetschef för ambulanssjukvården
070-642 41 97
daniel.lilja@rjl.se

Helena Dovier
kommunikationschef, Medicinsk vård
0702-81 66 12
helena.dovier@rjl.se