Pressinbjudan 28 oktober 2016: Tenhults naturbruksgymnasium examinerar 13 trädgårdselever

Sedan i januari har Tenhults naturbruksgymnasium, i samverkan med Arbetsförmedlingen och Hushållningssällskapet i Kalmar/Kronoberg, genomfört en arbetsmarknadsutbildning som vänder sig till nyanlända och långtidsarbetslösa. På fredag 28 oktober är det dags för examen.

Under 40 veckor har 13 vuxenelever från Jönköpings län läst grundläggande trädgårdsutbildning på Tenhults naturbruksgymnasium. Inom utbildningen har de haft möjlighet att specialisera sig mot någon av följande inriktningar:

  • Odling, Friland och växthus
  • Odling och försäljning Handelsträdgård 
  • Skötsel och Förvaltning av utemiljöer 
  • Trädgårdsanläggning

Stor efterfrågan

– Efterfrågan på arbetskraft är stor och syftet med utbildningen är att öka deltagarnas möjlighet att få ett arbete eller starta eget företag inom trädgårdsbranschen samt att verka för integration, säger Ola Lundmark, rektor på Tenhults naturbruksgymnasium. De allra flesta trädgårdselever väljer ”skötsel och förvaltning av utemiljöer”. Det är här de stora möjligheterna finns för anställning, men även inom övriga inriktningar.

Välkomna!

Medierna är välkomna att delta vid elevernas examen.

Tid: 28 oktober 2016, klockan 10.00.
Plats: Tenhults naturbruksgymnasium, Paviljongen (ovanför skolans huvudbyggnad).  

Kontakt

Ola Lundmark, rektor på Tenhults naturbruksgymnasium, 070-429 05 12, ola.lundmark@rjl.se