Pressinbjudan: Studiebesök på bygget av hus 37, Höglandssjukhuset i Eksjö

Bygget av hus 37 är i full gång - just nu pågår markarbeten och arbete med grundkonstruktion. Vi vill ge media möjlighet att ställa frågor och få intressanta fakta i kombination med en rundvandring på bygget. Ciceroner blir Silvan Haglund, lokalplanerare, Kjersti Sollien Fyhr, lokal samordnare för Höglandssjukhuset i Eksjö samt byggprojektledare Stefan Lundin.

Tid: torsdag 17 november 2016, kl 10:00 – 11:30

Plats: vi träffas utanför vårdcentralen och går tillsammans till ett konferensrum i byggbaracken

På programmet:

Rundvandring på bygget
Därför byggs huset
Om generalplanen
Husets innehåll och rumsfunktionsprogram
Upphandling av entreprenör
Kort beskrivning av huvudtidplan och vad som görs nu

Vi bjuder på kaffe med fralla.

Välkomna!

Kontakt

Stefan Lundin
Byggprojektledare
070-937 17 98
stefan.lundin@hifab.se

Genom hus 37, Höglandssjukhuset i Eksjö, bygger Region Jönköpings län för framtidens vård. Det handlar om att möta patienternas behov, men också om att skapa förutsättningar för en säker vård och en god arbetsmiljö.

Läs mer:
www.rjl.se/hus37