Pressmeddelande: På väg mot Sveriges fjärde tillväxtregion i budget 2017

Region Jönköpings läns hälso- och sjukvård, ekonomi och utvecklingsarbete är i topp bland Sveriges landsting och regioner. Det är tack vare ett strategiskt arbete, goda medarbetare och ansvarsfulla beslut.

– Vi har en mycket bra verksamhet där vi kan förena en hälso- och sjukvård i toppklass med tillväxtinsatser, innovationskraft och entreprenörskap. Så kommenterar Malin Wengholm, moderat och regionstyrelsens ordförande, nästa års budget som antogs vid regionfullmäktige den 2 november 2016.

- Vi bygger framtiden genom stora fysiska investeringar i länets sjukhus. Och vi bygger framtiden genom regionala utvecklingsinsatser, infrastruktur och utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att genom ansvarstagande rusta Jönköpings län för framtiden och bit för bit bygger vi nu målmedvetet Sveriges fjärde tillväxtregion.

Landets bästa hälso- och sjukvård

Budgeten omfattar 11 miljarder kronor, varav drygt 8 miljarder kronor är inom hälso- och sjukvård.

– Med strategin att ”gå från mycket bra till bästa möjliga” har Region Jönköpings län börjat förflyttningen från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral och från vård till hälsofrämjande insatser, säger Mia Frisk, kristdemokrat och ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård. I kommande budget investerar vi i framtiden, för att kunna leverera landets bästa hälso- och sjukvård.

Satsning på fossilfri kollektivtrafik

– Vi har glädjande nog en positiv utveckling av resandet och behöver både stärka och bygga ut kollektivtrafiken i länet, säger Rune Backlund, centerpartist och ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

– En av nysatsningarna görs i Värnamo, där kollektivtrafiken byggs ut med elhybridbussar och laddstationer som ett led i vår satsning på fossilfri kollektivtrafik, fortsätter Rune Backlund. Sammantaget ger det möjlighet att möta efterfrågan och även framöver erbjuda ett bra resande för länets invånare.

Framtidens jobb

Som arbetsgivare ska regionen som organisation uppmuntra och ge möjlighet till ständig utveckling för både medarbetare och verksamheter. Genom att tillvarata och använda olika kompetenser på rätt sätt bidrar vi till ett hållbart arbetsliv. Det medverkar också till att Region Jönköpings län förknippas med framtidens jobb och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

– Region Jönköpings län har ett gott ledarskap, vilket bland annat visar sig i årets medarbetarskaps-enkät, säger Jimmy Henriksson, Liberalerna, ansvarig inom medarbetarfrågor och jämställdhet. Med ett fortsatt gott ledarskap blir vi en attraktiv arbetsgivare som arbetar aktivt för att alla kompetenser kommer till sin fulla rätt. Då blir vi också ett naturligt val för den som söker sig till framtidens arbetsplats, avslutar Jimmy Henriksson.

Kontakt

Malin Wengholm, (M), regionstyrelsens ordförande
072-531 80 96
malin.wengholm@rjl.se

Mia Frisk, (KD), regionråd
070-699 40 17
maria.frisk@rjl.se

Rune Backlund, (C), regionråd
070-279 61 57
rune.backlund@rjl.se

Jimmy Henriksson, (L), gruppledare
073-316 26 20
jimmy.henriksson@rjl.se