Regionfullmäktige 1–2 november 2016

Nu finns handlingarna till fullmäktige publicerade på webbplatsen.

Regionfullmäktige 1–2 november 2016(Extern länk)

Mötet ska bland annat besluta om förslag till budget för 2017 och programmet för hållbar utveckling 2017–2020.

Regionfullmäktige sänds via webben.