Seminarium om nyckeln till arbete för nyanlända

Mariana Morosanu, ordförande för Integrera Mera, Peter Johansson, regional utveckling och Indira Liesto, verksamhetschef geriatriska kliniken, avslutade seminariet med en paneldebatt där de konstaterade att nyckeln till arbete bland annat är språket, förståelse för varandras kulturer och att alla aktörer samordnar sig.
Mariana Morosanu, ordförande för Integrera Mera, Peter Johansson, regional utveckling och Indira Liesto, verksamhetschef geriatriska kliniken, Jönköping, avslutade seminariet med en paneldebatt där de konstaterade att nyckeln till arbete bland annat är språket, förståelse för varandras kulturer och att alla aktörer samordnar sig. Foto: Mikael Bergström
Mariana Morosanu, ordförande för Integrera Mera, Peter Johansson, regional utveckling och Indira Liesto, verksamhetschef geriatriska kliniken, avslutade seminariet med en paneldebatt där de konstaterade att nyckeln till arbete bland annat är språket, förståelse för varandras kulturer och att alla aktörer samordnar sig. I grund och botten är vi människor med samma kroppsstruktur, men vi tänker och beter oss på olika sätt när vi upplever smärta och sjukdom, säger Hani Hattar, smärtläkare i Västervik, som föreläste om sociala och kulturella aspekter på smärta och ohälsa.

Språket, förståelse för varandras kulturer och samordning mellan olika aktörer är några viktiga faktorer för att nyanlända ska få en lyckad integration i Sverige. Region Jönköpings läns projekt ”Nyckeln till arbete” arrangerade seminariedag för att ge kunskap om kulturella skillnader.

– Frågan om olika kulturella bakgrunder är en viktig diskussion inom hälso- och sjukvården. I grund och botten är vi människor med samma kroppsstruktur. Vi lider likadant av smärta och sjukdomar över hela världen, men vi uttrycker det på olika sätt och vi tänker och beter oss på olika sätt, säger Hani Hattar, smärtläkare och verksamhetschef för rehabiliteringskliniken i Västervik, med ursprung från Jordanien.

Han föreläste om sociala och kulturella aspekter på smärta och ohälsa, och gick bland annat igenom patriarkala strukturer, hur man hälsar och kommunicerar i olika kulturer och hur människor tänker och beter sig när de drabbas av ohälsa.

Nyckeln till arbete är ett integrationsprojekt som Region Jönköpings län driver i syfte att ge nyanlända och asylsökande en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

– När vi startade i början av 2016 hade vi cirka 20-25 praktikplatser i Region Jönköpings län, i dag har vi cirka 50 platser, säger Agneta Björck, HR-konsult inom Medicinsk vård och projektledare för Nyckeln till arbete.

I seminariet som projektet arrangerade deltog bland annat chefer, medarbetare inom HR, handledare och nyanlända samt Arbetsförmedlingen och representanter från kommuner i Jönköpings län.