Stor satsning för att förbereda utveckling av idéer inom vård och omsorg

Det finns gott om olika innovationsidéer inom vård och omsorg. I januari 2017 inleder Almi Företagspartner tillsammans med Region Jönköpings län, länets kommuner, Jönköpings University och länets näringsliv en stor satsning för att utveckla en arena där idéer ska granskas och analyseras med målet att sedan nå marknaden.

– Det finns så många idéer och kreativa människor i Jönköpings län. Vi måste bli bättre på att ta vara på detta. Så nu gör vi en stor satsning för att skrapa länet rent på alla goda idéer om varor och tjänster inom vård och omsorg, säger Helen Ljunggren, projektledare på Almi Företagspartner i Jönköping.

Projektet kallas VISAM Arena, som med en budget på 14 miljoner kronor under tre år ska bygga upp en struktur för att genom granskning och analys förbereda idéer inom vård och omsorg för utveckling och kommersialisering. Europeiska regionala utvecklingsfonden beviljade onsdag 7 december medfinansiering med hälften av projektkostnaden.  Projektet vänder sig till såväl anställda inom vård och omsorg som forskare och företagare – och alla andra som bär på en idé.

Webbaserad idébank

– Den som har en idé matar in den i en webbaserad idébank, som ska vara igång under första kvartalet 2017. I idébanken gör man en kort beskrivning av sin idé. Sedan blir det ett personligt möte där vi i projektledningen går igenom den sökandes behov och kopplar ihop med ett företag, beskriver Helen Ljunggren.

Alla idéer ska utvärderas utifrån ett användarperspektiv, vilket ska ske i idéverkstäder där tänkbara användare deltar.

– I nästa steg tittar våra experter på idén, till exempel om den passar in i den struktur som finns. De analyserar idén utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, ett hälsoekonomiskt perspektiv, säkerhet och risk, systemkrav och samhällsnyttan, samt om en idé är intressant att gå vidare med till klinisk prövning. Blir det ja på alla punkterna kan idén beviljas pengar för utveckling i den ordinarie strukturen på Almi.

Idélotsar i verksamheten

Helen Ljunggren är projektledare och ska till sin hjälp ha projektkoordinator och även idélotsar i såväl kommunal verksamhet som inom hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län.

– Vi ska omgärda alla förslag så att det blir bärande idéer som kan komma ut på marknaden. Får våra företag i länet bra genomarbetare idéer så växer även de. Om vi kan lära företagen mer om processerna kring produkter i medicinteknik så klarar de sig också bättre ute på marknaden, säger Helen Ljunggren.

Sedan 2003 har Almi och dåvarande Landstinget bedrivit P.U.M.A. (Produktutveckling med medicinsk anknytning), en verksamhet som gjort att många innovationsidéer inom hälso- och sjukvården har utvecklats till färdiga produkter.

Arena etableras

Nu omvandlas P.U.M.A till ett betydligt större och bredare arbete med att förebereda utvecklingen av idéer. Det ska leda till en etablerad och fungerade infrastruktur där företag, akademi, vård och omsorg samt medborgarna ska mötas för att utveckla idéer.  

Detta är i sin tur en satsning i linje med Regionala utvecklingsstrategin, att Jönköpings län ska vara en tillväxtregion och mötesplats för kreativitet och skaparkraft.

Ger fler kunskapsintensiva företag

– Ofta behövs mer än en kompetens för att förverkliga ett utvecklingsprojekt. Att kombinera forskning med länets näringsliv samt involvera kunder och användare i utvecklingsprocesser ökar på längre sikt möjligheten att fler kunskapsintensiva företag startar och växer i länet. VISAM har också förutsättning att öka attraktiviteten och funktionaliteten i länets välfärdssektor, säger Karolina Borg, sakkunnig i näringslivsfrågor på regional utveckling, Region Jönköpings län.

 

Fotnot: VISAM står för välfärdsteknik, innovation, samverkan, affärer och medicinteknik.