Sverigeförhandlingen inleder regiondialog

Modernt höghastighetståg som färdas genom sommarlandskap
Syftet med Sverigeförhandlingens dialog med regionerna är att få kännedom om hur nyttan med höghastighetsjärnvägen kommer att tas tillvara, utvecklas och spridas. Foto: mostphotos.se

Jönköpings län är självklart med när Sverigeförhandlingen inleder ett dialogarbete för att beskriva de positiva effekter som nya stambanorna för höghastighetståg kan ge. Hur påverkas samhället och medborgarna när de nya höghastighetstågen börjar rulla? Vilka nya utvecklingsmöjligheter ser olika intressenter?

Nya stambanor med tre stationer i länet ger en rad positiva effekter och nyttor som behöver beskrivas bättre, säger Rune Backlund, regionråd (C). Hur påverkas till exempel möjligheterna till arbete och kompetensförsörjning när arbetsmarknadsregionerna blir större? Hur många fler kan enklare få tillgång till högskolestudier och annan utbildning? Vilka möjligheter ger det för besöksnäringen och kulturen att utvecklas i regionen? Det är några av frågorna vi vill lyfta i det här arbetet, säger Rune Backlund. 

Syftet med dialogen är att få kännedom om hur nyttan med höghastighetsjärnvägen kommer att tas tillvara, utvecklas och spridas, säger Catharina Håkansson Boman på Sverigeförhandlingen. I första hand uppmärksammar vi de regioner som ligger längs med den nya järnvägen – mellan ändpunkterna. 

Region Jönköpings län bjuder tillsammans med Sverigeförhandlingen in till samtal med företrädare för näringsliv, utbildning, kultur med mera under vintern och våren 2017. Under försommaren anordnas ett större öppet seminarium för slutsatser och erfarenhetsutbyte. Det sammanställda materialet kommer att användas i Sverigeförhandlingens rapport till regeringen i december 2017.

Kontakt Region Jönköpings län:

Rune Backlund
Regionråd
070-279 61 57
rune.backlund@rjl.se

Kontakt Sverigeförhandlingen:

Louise Andersson
Kommunikationsansvarig
070-308 63 43
louise.m.andersson@regeringskansliet.se

Läs mer:
Sverigeförhandlingen inleder regiondialog(Extern länk)