Träff om återhämtningsinriktad psykiatri

Det behövs fler personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa för att hjälpa till med utveckling av den psykiatriska vården och omsorgen. Måndag 12 december arrangeras en träff för alla intresserade på Ryhovs herrgård i Jönköping.

Det är projektet ” En återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län”, som drivs av Kommunal utveckling, Region Jönköpings län, som arrangerar träffen dit såväl personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, anhöriga, närstående som vårdmedarbetare är välkomna.

Söker personer med egen erfarenhet

– Vi kommer att berätta om vårt projekt och aktiviteter som vi planerar under 2017!  Vi kommer främst att prata om vad det innebär att vara Peer, alltså person med egen erfarenhet, säger Sara Thil, projektledare för ”En återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län”.

Målet är att skapa en mötesplats för personer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa antingen självupplevd eller som anhörig/närstående.

– Den erfarenhet som de har med sig är en viktig pusselbit i utvecklingen av psykiatrisk vård och omsorg. Vi har en del personer redan nu som bidrar med denna komplementära kunskap och specifika erfarenhet, men vi behöver fler, säger Sara Thil.

Grundutbildning under våren

Därför planerar man att försöka rekrytera en grupp på cirka 15 personer som ska erbjudas en grundutbildning i Peer under våren 2017. Efter utbildning finns det möjlighet för deltagarna att vidareutbilda sig för olika uppdrag, för att senare kunna delta i olika projektgrupper eller fokusgrupper.

– Vid träffen på måndag ska vi också prata om återhämtning, något som är en viktig del i arbetet mot psykisk ohälsa, säger Sara Thil.

Fotnot:
Träffen sker i Hus M7, Ryhovs herrgård på sjukhusområdet, måndag 12/12 klockan 16-18.