KBT-behandling erbjuds via internet

Vårdcentralerna i Jönköpings län kan nu erbjuda vägledd KBT-behandling via internet, ett alternativ som kan innebära fördelar för både patient och behandlare och som gör att resurserna räcker för att hjälpa fler patienter.
Vårdcentralerna i Jönköpings län kan nu erbjuda vägledd KBT-behandling via internet, ett alternativ som kan innebära fördelar för både patient och behandlare och som gör att resurserna räcker för att hjälpa fler patienter. Foto: Johan W Avby
Vårdcentralerna i Jönköpings län kan nu erbjuda vägledd KBT-behandling via internet, ett alternativ som kan innebära fördelar för både patient och behandlare och som gör att resurserna räcker för att hjälpa fler patienter. Anneli Uusitalo är projektledare för införandet av e-tjänsten Stöd och behandling samt KBT via internet.

Primärvården i Jönköpings län kan nu erbjuda vägledd KBT-behandling via internet vid bland annat ångest, depression och sömnproblem. Ett alternativ som innebär fördelar för både patient och behandlare och som gör att resurserna räcker för att hjälpa fler patienter.

– De flesta som går igenom programmet är nöjda och tycker att de fått hjälp. Det tar ofta lång tid att komma tillbaka, särskilt från utmattningssyndrom. Men behandlingen lär dem strategier för att hantera sina problem, säger Gunnar Danielsson, psykiatrisjuksköterska och psykoterapeut på vårdcentralen i Vetlanda och i Landsbro.

– För mig har det varit en otroligt bra behandling, säger Sven i Vetlanda. Jag kunde arbeta med programmet när det passade mig, och jag fick respons av Gunnar. Stresshjälpen har gett mig lite verktyg hur jag ska tänka och reagera.

Vårdcentraler kan erbjuda internetbehandling

Vägledd KBT-behandling via internet är en fullvärdig behandling och kan nu erbjudas av de flesta vårdcentraler i Jönköpings län. De olika programmen ångesthjälpen, stresshjälpen, oroshjälpen, depressionshjälpen och sovhjälpen finns i den nationella e-tjänsten ”Stöd och behandling”, och patienten loggar in på 1177 Vårdguiden för att arbeta med sin behandling.

– Detta är ytterligare ett verktyg att använda i behandlingen med ett kvalitetssäkrat och evidensbaserat upplägg, säger Anneli Uusitalo, projektledare för införandet KBT-behandlingsprogrammen i primärvården.

Möjlighet behandla fler patienter

För behandlaren ger det variation i arbetet men också möjlighet att behandla fler patienter. För patienten ger det möjlighet att genomföra behandlingen på tider som passar, och ger också möjlighet att gå tillbaka i materialet.

– För att arbeta med vägledd KBT-behandling krävs steg 1-utbildning i KBT samt en tvådagarsutbildning om hur Internetbehandlingen går till. Vi har nu utbildat nästan 60 medarbetare i internetbehandling, säger Anneli Uusitalo.

Sedan starten våren 2016 har Gunnar Danielsson haft cirka 15 patienter som inlett vägledd KBT-behandling via internet, vilket är ungefär 25 procent av alla patienter som han träffar.

Startar med bedömningssamtal

– Kontakten börjar alltid med ett bedömningssamtal. Om det är lämpligt har jag föreslagit behandling via Internet, något som de flesta inte har känt till. Skälen för patienterna att tacka ja har varierat. En del har tyckt att det verkar smidigt, för en del som arbetar underlättar det att arbeta med detta hemma på kvällar, och en patient kunde genomföra behandlingen från sin sommarstuga under en sjukskrivning, berättar Gunnar Danielsson.

Region Jönköpings län har tillgång till fem olika KBT-behandlingsprogram, utvecklade av Psykologpartners.

– Hittills är det stresshjälpen jag använt mest, till kanske 75 procent av patienterna i denna behandlingsform. Men även ångesthjälpen, oroshjälpen och sovhjälpen. Inte ännu depressionshjälpen.

Behandlaren följer arbetet

Alla program är uppbyggda kring moduler, där patienten använder cirka en vecka per modul, ibland längre. I varje modul finns material att läsa, filmer att titta på och registreringar och övningar som ska göras.

– Jag gör ett avtal med patienten om att jag går in en gång i veckan och ser hur det går. Det finns en meddelanderuta där vi båda kan göra kommenterar. Jag ser också om uppgifterna är lösta. Det  innebär också att det blir väldigt uppenbart om de inte har gjort hemuppgifterna.

Någon patient har valt att hoppa av programmet, främst på grund av datorproblem. Det finns också möjlighet att byta behandlingsform, från Internetbehandling till traditionell, eller tvärtom.

Uppföljning efteråt

När programmet är slut efter drygt två månader, möter han på nytt patienten och gör en uppföljning och utvärdering. Programmet innehåller också kunskap för att vidmakthålla det man nått.

– De flesta som gått igenom programmet är nöjda och tycker att de fått hjälp. Det är ungefär samma resultat som i vanlig behandling med fysiska möten. Men detta är en behandlingsform som kräver en del självdisciplin, säger Gunnar Danielsson.

Själv är han också nöjd. Han kan erbjuda ett behandlingsalternativ med bra evidens, och hinner med fler patienter, vilket gjort att väntelistan har kortats.

Stress av jobb och privatliv

För behovet av behandling är stort, inte minst av utmattningssyndrom.

– Ofta är det en kombination av stress på jobbet och i privatlivet för människor som är ambitiösa, som vill ta ansvar och som har svårt att säga nej. Det leder till trötthet, svårigheter med minnet, sömnsvårigheter och lättirritation. Ibland orsakas stressen också av problem med barnen, säger Gunnar Danielsson.

MIKAEL BERGSTRÖM

Fotnot:
Sven är ett fingerat namn

Läs mer:
Stresshjälpen gav Sven förändrat tankesätt

Inera:
Stöd och behandling (Extern länk)