Läkemedelsgenomgångar i primärvården ger tryggare patienter - och kvalitetspris

Ann-Charlotte Mattsson, apotekare och Angela Eckerby, enhetschef, på Rosenlunds vårdcentral, konstaterar att det är stora vinster med att göra läkemedelsgenomgångar för de patienter som har många läkemedel. Ann-Charlotte är nu den första apotekaren inom Vårdcentralerna Bra liv, med tjänstgöring på Rosenlunds vårdcentral och Rosenhälsan i Huskvarna.
Ann-Charlotte Mattsson, apotekare och Angela Eckerby, enhetschef på Rosenlunds vårdcentral, konstaterar att det är stora vinster med att göra läkemedelsgenomgångar för de patienter som har många läkemedel. Ann-Charlotte är nu den första apotekaren inom Vårdcentralerna Bra liv, med tjänstgöring på Rosenlunds vårdcentral och Rosenhälsan i Huskvarna. Foto: Mikael Bergström

Konsumtion av ett stort antal läkemedel, polyfarmaci, kan skapa många problem kopplade till läkemedel. Men en aktiv genomgång av läkemedelslistor kan minska problemen, visar en studie vid fyra vårdcentraler i Region Jönköpings län – som resulterade i kvalitetspris.

– Det handlar om att minska antalet onödiga läkemedel. Patienterna är också jättenöjda med att få en genomgång så att de tar rätt läkemedel, säger kliniska apotekaren Ann-Charlotte Mattsson.

Tillsammans med flera kollegor arbetade hon under ett år i ett projekt inom Vårdcentralerna Bra Liv, där patienter vid vårdcentralerna i Eksjö, Norrahammar, Rosenhälsan i Huskvarna, samt i Tranås har fått läkemedelsgenomgångar.

Totalt 197 patienter över 65 år med minst tio läkemedel deltog, och erbjöds en läkemedelsgenomgång, ofta inför ett årligt läkarbesök till dessa fyra vårdcentraler.

Gick igenom läkemedlen inför läkarbesöket

– Vi ringde upp patienter som hade samtyckt och gjorde en läkemedelsavstämning. Vi stämde av hur de tog sina läkemedel och lyssnade in om de upplevde några bekymmer kopplat till sina läkemedel, säger Ann-Charlotte Mattsson.

Detta kombinerat med journalgenomgång och patientens labbvärden, resulterade i en journalanteckning med förslag på förändringar i läkemedelsförskrivningen som ett underlag till behandlande läkare.

Syftet var att minska onödig polyfarmaci, och därmed risken för att patienten drabbas av negativa konsekvenser. Men också att öka patientens kunskap och trygghet kring läkemedelsbehandlingen.

”Ett stöd för läkarna”

– Detta är ett stöd för läkarna. De hinner inte alltid djupdyka i journalen för att se vad indikationen för insatt läkemedel var från början. Ibland förnyas läkemedel kanske av slentrian, och ibland har ett läkemedel satts in så långt tillbaka i tiden att det krävs en del arbete för att få fram grundorsaken till en medicinering.

Problemen halverades

En utvärdering som en student gjorde på ett stickprov på 20 av patienterna, visade på 230 läkemedelsrelaterade problem innan genomgången. Det mest frekventa läkemedelsrelaterade problemet var bristen på uppföljning, följt av att patienten inte följde den förskrivning som läkaren gjort. En del tog också vissa läkemedel helt i onödan, medan andra läkemedelsrelaterade problem var för hög eller för låg dos, biverkningar, att läkemedel interagerade, med mera.

Uppföljning en månad efter genomförd läkemedelsgenomgång för de 20 patienterna visade att de läkemedelsrelaterade problemen minskat till knappt hälften, eller 111.

Viktigt ha fokus på många läkemedel

Granskningen vid de fyra vårdcentralerna visar betydelsen av att ha fokus på de patienter som har många läkemedel.

– Patienterna verkar vara väldigt nöjda med de här genomgångarna och läkarna är nöjda med stödet, säger Angela Eckerby, enhetschef på Rosenlunds vårdcentral.

Genomgången ”Många läkemedel – bara när det behövs” fick ett av 2016 års kvalitetspris vid primärvårdens nationella kvalitetsdag som anordnades av Svensk förening för allmänmedicin  nyligen.

Anställning på vårdcentraler

Samtidigt har Ann-Charlotte Mattsson anställts som den första apotekaren inom Vårdcentralerna Bra Liv, med placering på vårdcentralerna Rosenlund i Jönköping och Rosenhälsan i Huskvarna, för att bland annat arbeta med läkemedelsgenomgångar för patienterna, likt den undersökning som gjordes.

– Sköterskorna som bokar in patienter för årskontroll lägger en förfrågan till mig. Men jag söker även aktivt efter de patienter med många läkemedel som vi har på vårdcentralen. Jag diskuterar också med läkarna och sjuksköteskorna, har intern utbildning, förskrivningsuppföljning och är ett allmänt stöd i läkemedelsfrågor, när det till exempel handlar om beslut om nedtrappning eller biverkningar av läkemedel.

Stötta i telefonrådgivningen

Det innebär att Ann-Charlotte Mattsson också kan stötta sjuksköterskorna i telefonrådgivningen och hjälpa dem med argument och gränsdragning, kring till exempel målsättningen att minska receptförskrivningen på receptfria läkemedel.

– Får man läkemedel på recept och har frikort, så är benägenheten troligtvis större att hämta ut läkemedel som sedan blir ”hyllvärmare” hemma, säger Ann-Charlotte Mattsson.

Målsättningen är att apotekare i primärvården ska bidra till att läkemedelsförskrivningen blir så korrekt och ändamålsenlig som möjligt.

”Samarbete mellan all personal”

– Vi tyckte vi hade en del läkemedelsrelaterade problem och ibland kanske onödiga inläggningar på sjukhus. Så vi tror att satsningen på apotekare kommer att betyda mycket – och spara tid för läkarna. Men detta är också ett samarbete mellan all personal. Det är lätt för alla att fråga Ann-Charlotte. Här kombinerar vi apotekarens kunskaper om läkemedel med läkarens kliniska blick, säger Angela Eckerby.

Satsningen på apotekare är ett led i Vårdcentralerna Bra Liv:s arbete för en trygg, säker och kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning.

– Förhoppningen är även att patienten blir tryggare efter en läkemedelsgenomgång. Jag går igenom med patienten hur läkemedlen fungerar, per telefon eller vid besök här på vårdcentralen. Men det händer också att jag gör hembesök, säger Ann-Charlotte Mattsson.

MIKAEL BERGSTRÖM