Reportage om vår verksamhet

Här publicerar vi reportage och artiklar om den breda verksamhet som finns inom Region Jönköping län.

Värnamo sjukhus har ny sterilteknisk enhet

Undersköterska Pernilla Wahlström granskar de diskade instrumenten innan packning. I de nya lokalerna har hon och hennes kollegor flödande dagsljus och utsikt mot en blomsteräng.

I Värnamo sjukhus stora till- och ombyggnad för operations- och intensivvård ingår också en helt ny sterilteknisk enhet, som togs i drift i slutet av maj 2017, i ljusa och luftiga lokaler. En viktig verksamhet som ser till att sjukhuset och primärvården använder instrument av högsta kvalitet.

Fotoremiss ger snabb expertbedömning av hudförändringar

Christina Berndes Sköldmark, överläkare på hudkliniken, Länssjukhuset Ryhov får fotoremisser från länets vårdcentraler och kan ofta redan samma dag ge ett svar på hur en hudförändring ska behandlas.

Det är ibland svårt att bedöma hudförändringar. Därför har vårdcentralerna i Jönköpings län tillsammans med hudkliniken på Länssjukhuset Ryhov infört fotoremisser. Med hjälp av bilder kan distriktsläkare snabbt få expertbedömning av hudläkare.

Smart Housing att bygga höga trähus i Jönköping

Cirka 60 lägenheter i det nya stora området Kungsängen på gränsen mellan Jönköping och Huskvarna byggs som flervåningshus i lamellpressat trä och med en färgsättning inspirerad av Nyhavn i Köpenhamn.  Övriga hus på området har betongstomme med ytskikt av trä. Detaljplanen för Kungsängen strävar efter att skapa ett bostadsområde med trähuskaraktär.

Det luktar trä i lägenheten. De djupa fönsternischerna avslöjar tjocka väggar – av trä. Det nybyggda huset på Kungsängsområdet i Jönköping är det första flervåningshuset i trä i Jönköpings län i modern tid, ett exempel på målet med det stora projektet Smart Housing Småland.

Särskilde utredaren: Kontinuitet och sammanhållen vård ska vara ledord

Starkare nationell styrning, ändrad vårdstruktur och ökad tillgänglighet var några huvudpunkter när regeringens särskilde utredare Göran Stiernstedt presenterade sin utredning ”Effektiv vård” i januari 2016. På årets Utvecklingskraft utvecklade han sina tankar.

Martin Rejler: Kvalitetsregistren kan ge mer resultat

Martin Rejler, medicinläkare och forskare, vill att de svenska kvalitetsregistren används mer i sjukvårdens utveckling.

Svensk hälso- och sjukvård har 108 olika kvalitetsregister. Men dess data skulle kunna användas mycket mer till att utveckla och förbättra sjukvården, genom registerbaserat förbättringsnätverk. Det är ett mål för Martin Rejler, medicinläkare på Höglandssjukhuset.

Veckostyrning ökar samverkan kring vårdinsatser

Mats Petersson, socialchef, Magdalena Fritzon, avdelningschef för hemtjänst och hemsjukvård och Anneli Tellmo Jung, avdelningschef för särskilda boenden, vid socialförvaltningen Nässjö kommun, konstaterar att veckostyrningen betyder mycket för samverkan med sjukhusvården och primärvården.

Varje torsdagsmorgon möts medarbetare på socialförvaltningen i Nässjö, Nässjö vårdcentral och Höglandssjukhuset i Eksjö, i videokonferens. Det är dags för en genomgång av nuläget för det gemensamma ansvaret att ge kommuninvånarna en bra vård och omsorg.

Hemsjukvården i Nässjö testar läsplattor för läkarmedverkan

Ulla Clausén bor på Ekbackagården i Nässjö och får besök av äldresjuksköterska Anna Björk från hemsjukvården i Nässjö. När det finns behov av läkarkonsultation kan hon koppla upp sin läsplatta till ett speciellt chatrum, så att distriktsläkaren Jòzsef Sonkàdy på Nässjö vårdcentral kan göra en bedömning.

När äldresjuksköterska Anna Björk och sjuksköterskan Janni Jaldemark i hemsjukvården i Nässjö åker till det särskilda boenden Ekbackagården har de med sig en läsplatta. Finns det behov av läkarkonsultation kan de enkelt arrangera en virtuell rond med läkare på Nässjö vårdcentral.

Utvecklingskraft blickade in i framtidens hälso- och sjukvård

Förmiddagens föreläsare Margareta Kristenson, HFS-nätverk, Göran Stiernstedt, särskild utredare, Hans Karlsson, SKL , Anna Nergårdh, särskild utredare ochAgneta Karlsson, Socialdepartementet, diskuterade  med samtalsledare Boel Andersson Gäre och patientstödjarna Annika Sköld Landberg och Patrik Blomqvist  om hur patientens delaktighet och inflytande kan öka i sjukvården.

Primärvården ska vara basen. Samarbetet behöver öka mellan stat, kommuner och landsting/regioner. Ökad tillgänglighet och ett mer proaktivt arbetssätt. Det var några av de frågor som diskuterades på årets Utvecklingskraft/Nationell HFS-konferens på Elmia i Jönköping 30-31 maj 2017.

Vårdcentralen hjälper invånarna till bra vanor

Margaretha Bjerhag i Vrigstad är med i både gympagrupp och kostgrupp på vårdcentralen, och tränar gärna i gymmet vägg i vägg.

För invånarna i Vrigstad är det naturligt att vända sig till vårdcentralen för att få hjälp med att förändra sin livsstil. Oavsett det handlar om fysisk aktivitet, kost eller socialt umgänge, finns grupper anpassade för äldre deltagare.

Primärvårdens arbete med äldre granskat

Conny Rapp, en av de 25 granskarna, uppvaktar Roland Lundgren från Aroma och Birgitta Karlsved och Christina Stjärndahl från Rosenhälsan med blommor.

Kontinuitet, enkel tillgänglighet med direktnummer, drop-in och att bli igenkänd, är några viktiga frågor för de äldre patienterna. Hur primärvården tar hand om denna patientgrupp har fyra pensionärsorganisationer granskat under ett år.

”I sjuksköterskeyrket finns det stora möjligheter att utvecklas”

Annelie Skogefors är psykiatrisjuksköterska på psykosmottagningen, Värnamo sjukhus, ett arbete som hon stortrivs med. Det finns stora möjligheter att utvecklas i yrket, om man själv vill, säger hon.

Torsdag 12 maj varje år firas sjuksköterskor över hela världen på Internationella sjuksköterskedagen. Det viktiga arbete som sjuksköterskor utför uppmärksammas på olika sätt i Sverige.

Region Jönköpings län lärde ut varningstecknen på stroke

Sök vård snabbt vid misstanke om stroke! Det var budskapet på Höglandssjukhuset när Nationellastrokedagen uppmärksammades. Margareta Björkman, Höglandets strokeförening, Linda Jansson, sektionsledare, Katarina Andersson, vårdenhetschef och Emma Ekegren, arbetsterapeut informerade besökarna om bland annat AKUT-testet.

Tisdag 9 maj, Nationella strokedagen, lärde Region Jönköpings län ut varningstecknen på stroke, och hur viktigt det är att snabbt söka vård vid misstanke. I sjukhusens entréhallar fick allmänheten lära sig mer om stroke och det viktiga AKUT-testet, för att upptäcka tecknen på stroke.

Barn med hjärtfel upptäcks allt tidigare

High-five! Barnkardiologen Henning Clausen har gjort en rutinkontroll av Leia Neuberg 3 ½ år, och konstaterar att allt ser okej ut med hjärtat.

Det föds ungefär 40 barn i Jönköpings län varje år med hjärtfel. Allt oftare upptäcks hjärtfelen redan på fosterstadiet i mödrahälsovårdsprogrammet, och behandling och operationer kan planeras in. För barnen och föräldrarna blir det ofta en långvarig kontakt med barnhjärtteamet på Länssjukhuset Ryhov.

Leia mår bra tack vare hjärtoperationer

Att måla är kul, och att leka bebis, säger Leia Neuberg (till vänster), som är hos dagmamma om dagarna och leker med bland andra bästisen Tilma Carlsson, där de målar, gungar och åker rutschkana.

Leia Neuberg, tre och ett halvt år, fick en dramatisk start i livet. Hon föddes med flera allvarliga hjärtfel och opererades efter några veckor. När hon var åtta-nio månader gammal gjordes nästa ingrepp, en stor korrigeringsoperation. I dag är hon full av energi och busar och hoppar studsmatta tillsammans med kompisar och storasyster Ella.

Barnmorskekonferens om reproduktiv hälsa

Kom och jobba med oss, uppmanar barnmorskorna Elin Johansson, Sofie Arvidsson, Sofia Karlsson, Kristina Alm och Agneta Svärd. De bemannade Region Jönköpings läns monter under barnmorskekonferensen reproduktiv hälsa, för att berätta om vilka möjligheter som barnmorskeyrket har i Region Jönköpings län.

Reproduktiv hälsa är temat när cirka 500 barnmorskor från hela Sverige under två dagar, 2-3 maj 2017, samlas på Elmia i Jönköping för sin årliga konferens, i år med olika perspektiv på sexuell hälsa, som lust, religion, ålder, sjukdom, förlossning och föräldraskap.

Sömnbrist kan leda till övervikt

Gruppbild på fem personer från sömnkonferensen

Sömnbrist kan leda till övervikt. Sömnproblem påverkar också arbetet och leder till stress över tiden. Det beskrev några av Sveriges sömnforskare vid sina föreläsningar när Svensk Förening för sömnforskning och sömnmedicin höll kongress i Jönköping.

Mariette får stipendium för volontärarbete på sjukhusbåt

Narkossköterskan Mariette Karlsson byter under två veckor ut operations- och intensivvårdsavdelningen på Höglandssjukhuset mot volontärarbete på världens största sjukhusbåt, African Mercy ship.

Under två veckor i april/maj 2017 är narkossjuksköterskan Mariette Karlsson på operations- och intensivvårdskliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö, volontär på sjukhusbåten African Mercy ship på Afrikas västkust. En resa som blivit möjlig med stipendium från Signe Thorfinns stiftelse.

Barn- och ungdomshälsan erbjuder KBT-behandling via nätet

Sara Elofsson, teamsamordnare och Lena Lindsten, specialistpsykolog på barn- och ungdomshälsan, BUH, i Huskvarna, kan nu erbjuda ungdomar med ångestproblem KBT-behandling via Internet. BUH-mottagningarna i Region Jönköpings län är först i Sverige att använda Ångesthjälpen Ung.

Region Jönköpings läns barn- och ungdomshälsa, BUH, kan nu erbjuda ungdomar med lindrig till måttlig ångestproblematik KBT-behandling via Internet, som ett alternativ till besök hos behandlare.

Digitala vårdmöten ökar tillgängligheten till vården

Mats Osbeck vid dator

Möjligheten till digitala vårdmöten växer snabbt i Sverige. Tillgängligheten och smidigheten att inte behöva ta sig till ett fysiskt möte är några av fördelarna. Återbesök i form av ett digitalt vårdmöte förväntas bli vanligt i såväl primärvård som specialistvård.

Ny kunskap om kombination av läkemedel i palliativa cancervården

Helga Hagman vid sin dator

Överläkare Helga Hagman, onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, visar i sin avhandling att ett stort forskningsprojekt är så kallade biomarkörer på spåret. De kan visa vilka patienter med spridd cancer i tjocktarm/ändtarm som har nytta av antikroppsläkemedel i den palliativa, lindrande, behandlingen.

Nässjö vårdcentrum – många kompetenser samlade under ett tak

 Jan Petersén, fastighetsförvaltare på regionfastigheter, slår ut med armarna framför skylten Nässjö vårdcentrum.

På nya Nässjö vårdcentrum finns mottagningar inom specialistsjukvård, förskola och annan verksamhet. Närheten mellan hälso- och sjukvården och de kommunala verksamheterna ger möjlighet till samverkan och ett helhetsgrepp kring vård och omsorg.

Amalya gör praktik hos sin habilitering

Amalya Baghdasaryan har en långvarig kontakt med Habiliteringscentrum i Eksjö för att få hjälp för sin neuromuskulära sjukdom. Men hon har också fått testa på yrket som vårdadministratör under en tre veckor lång praktik, arbetsplatslärande, under årskurs två på gymnasiets handels- och administrationssprogram.

När Amalya Baghdasaryan för fyra år sedan flyttade från Armenien till Eksjö med sin familj, inleddes en långvarig kontakt med Habiliteringscentrum och behandling för hennes muskelsjukdom. När det var dags för gymnasiets arbetsplatspraktik var det naturligt för henne att välja Habiliteringscentrum.

Nu kommer provsvaren i journalen via nätet

Henrik i Huskvarna använder e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden för att förnya recept, boka provtagning och inte minst för att läsa sin journal. Nu ser han fram emot att även kunna se svar på labbprover och röntgenundersökningar via internet.

Allt fler länsinvånare läser sin patientjournal via nätet för att bli mer delaktiga i sin vård. Från april 2017 är det nu möjligt att även se svaren på blodprover och senare även röntgenundersökningar i journalen via nätet.

Ökad delaktighet och större trygghet för höft- och knäplastikopererade

Tomas Elvingsson tar sig ner i ortopedklinikens trapphus på Höglandssjukhuset coachad av sjukgymnast Karin Henning. Detta är ett av målen för alla höft- och knäplastikopererade.

När Tomas Elvingsson opererade sin vänstra höft i november 2015, åkte han hem efter fyra dagar. När höftleden på höger sida byttes i februari 2017 skrevs han ut dagen därpå. Detta som ett resultat av Höglandssjukhusets utveckling av vårdprocessen för höft- och knäplastikoperationer.

Starkt samband mellan övervikt och hjärtsvikt visar studie

Peter Blomstrand, överläkare i klinisk fysik, har i en stor undersökning av hjärtan funnit ett tydligt samband mellan övervikt och hjärtsvikt, slutsatser han nu presenterar på en konferens i kardiologi i Washington.

Det finns ett starkt samband mellan övervikt och hjärtsvikt. En förklaring är att övervikt leder till minskad pumpförmåga hos hjärtat. Det visar en studie som presenteras i Washington i mars, genomförd av forskare i Jönköping och Linköping.

Teater blir nyckeln till svenska samhället

Bild på Muhamad Nizar Alhambo, Abdulhadi Akkad, Rita Janbossian och Hakim Aldibo som är nyanlända och spelar i Romeo & Julia på Smålands Musik&Teater.

De har kommit till Sverige från Aleppo i Syrien under de senaste två åren. Teater har blivit nyckeln för dem till det svenska språket och samhället. De fyra ingår nu i den tjugo personer stora ensemble som spelar Shakespeares klassiska drama Romeo & Julia på Smålands Musik och Teater.

God konkurrenskraft hos länets företag

Aktiebolagen i Jönköpings län har god konkurrenskraft konstaterar Magnus Johansson på analysföretaget Bisnode. Onsdag 22 februari presenterade han sin omfattande analys av länets företag för näringslivschefer, planerings- och utredningsansvariga i kommuner, företrädare för branschorganisationer, med flera.

Näringslivet i Jönköpings län har god tillväxt och lönsamhet. Det visar en rapport från analysföretaget Bisnode som på uppdrag av Region Jönköpings län har gått igenom bokslut från länets aktiebolag under sex år, 2010-2015.

Eksjö och Värnamo nya studieorter för sjuksköterskeutbildningen

Nu ska vi bli sjuksköterskor! Julia Jonsson, Jenny Edman, Josefin Faust och Ulrika Krantz bor alla på Höglandet och har därför valt Eksjö som studieort när de nu läser till sjuksköterskor. På Campus I 12 tar bland annat utvecklingsledare Eva Klangbeck (i bakgrunden) hand om dem.

Hälsohögskolan i Jönköping kan nu för första gången på många år erbjuda sjuksköterskeutbildning med både Eksjö och Värnamo som studieorter, genom samarbete med respektive kommun. Det ger möjlighet för blivande sjuksköterskor att delvis läsa på hemmaplan.

Avtal skrivs med entreprenör för ny byggnad på Länssjukhuset Ryhov

Här ska vi nu bygga ett nytt hus i sex plan på 34 000 kvadratmeter, den första etappen i översiktsplanen för Länssjukhuset Ryhov, visar byggprojektchef Thomas Svärd och fastighetschef Tomas Calmviken.

Måndag den 20 februari 2017 har regionfastigheter tecknat avtal med byggföretaget NCC om byggnation av en helt ny huskropp, D1, på 34 000 kvadratmeter, intill Länssjukhuset Ryhovs huvudbyggnad.

Jönköping blir studieort för läkarutbildningen i Linköping

Överläkarna Oliver Seifert och Karin Åkesson är kliniska lektorer och två av dem som ska leda den nya läkarutbildningen med Jönköping som studieort termin 6 till 11.

I januari 2019 blir Jönköping en av fyra huvudstudieorter för läkarprogrammet vid Linköpings universitet från termin 6 till 11, med 30 studenter per termin. En viktig långsiktig satsning som är positiv för patientnyttan, forskning och läkarrekryteringen.

Nationell kurs utbildar ST-läkare i vården av sköra äldre

Daniel Gustafsson, överläkare och kursansvarig, får en pratstund med deltagarna Hanna Lindvert, ST-läkare i allmänmedicin, Tärnaby, Anna Tengvall, ST-läkare i geriatrik, Stockholm, Viktor Eklund, ST-läkare i allmänmedicin, Halmstad samt Jon Gustafsson, ST-läkare i geriatrik, Ludvika.

Vården av äldre och sköra människor kräver fördjupad kunskap i geriatrik och gerontologi. Därför får 35 ST-läkare från hela Sverige en specialistkurs i Jönköping om hemsjukvård och vården av sköra äldre, i ett samarbete mellan Institutet för Gerontologi i Jönköping och geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Hälsoskolan lär asylsökande och nyanlända svensk hälso- och sjukvård

Sjuksköterskorna Anette Jonsson (längst till vänster) och Viktoria Ackfeldt håller hälsoskola i Öxnehaga kyrka och informerar bland annat om vinterkräksjuka.

De kommer från bland annat Irak, Syrien och Eritrea, men bor numera på Öxnehaga i Huskvarna. Varje måndag träffas de i kyrkan för att fika, promenera, träna svenska, hålla andakt och umgås. Dessutom får de lära sig om hälso- och sjukvård när asyl- och integrationsteamet från Region Jönköpings län håller hälsoskola.

Hälsocafé - en samlingspunkt som stärker patienter och närstående

Hjärtats hus är ett av hälsocaféerna, och en samlingspunkt för patienter och närstående med cancersjukdom. För Mikael Grahn och hans fru Kristina Persson (längst till höger) betyder det mycket att komma och träffa bland andra initiativtagarna Marie Steen och Maggie Målevik.

För dig som patient – eller närstående, ska Hälsocaféet vara en naturlig mötesplats för att skapa nya nätverk och vara ett stöd för att själv kunna påverka sin hälsa och livskvalitet. Det är tanken bakom den satsning som Region Jönköpings län gör i gränslandet mellan sjukvården och övriga samhället.

1177 – kvalificerad vård på telefon och webb

Ingrid Petrell och Kerstin Askevik-Karlsson är två av medarbetarna på 1177 Vårdguiden som ger länsinvånarna kvalificerade medicinska råd. Många gånger handlar det om råd om egenvård, eller hänvisning till rätt vårdnivå.

Till 1177 Vårdguiden kan du ringa dygnet runt för att få medicinsk bedömning utifrån de symptom du har och den oro du känner. Sjuksköterskorna på 1177 kan ge råd om egenvård, eller hänvisa vidare till rätt vårdnivå.

Flimmercafé ger trygga och informerade patienter

Anne-Marie Suutari, specialistläkare på medicin- och geriatrikkliniken, Höglandssjukhuset,  lyssnar på alla patientfrågor och delar med sig av sin kunskap om vad förmaksflimmer innebär.

Är det farligt att bli elkonverterad flera gånger? Hur vågar man träna? Frågorna är många för den som drabbats av förmaksflimmer. Höglandssjukhuset i Eksjö har arrangerat flimmercafé med fyra träffar som lockade ett 15-tal patienter och närstående. Det är ett exempel på sjukvårdens arbete för att få informerade, delaktiga och trygga patienter.

Självhjälpsgrupper breddinförs i Jönköpings län

Två personer går på en stig med ryggarna mot kameran.

Livet går inte alltid på räls. Sjukdom, smärta, separation, arbetslöshet eller stress är några situationer när livet kan kännas tungt. Sjukvården kan erbjuda professionell hjälp. Men det kan vara lika viktigt att träffa andra människor med liknande erfarenheter att dela sina tankar och känslor med. Därför skapar Region Jönköpings län självhjälpsgrupper.

Människor med psykossjukdom får stöd för sin somatiska hälsa

Fredag förmiddag på Vråengården i Värnamo. Friskvårdsgruppen träffas för att cykla – i Provence! Detta är en av flera fysiska aktiviteter som Värnamo kommun kan erbjuda invånare med psykiska funktionsnedsättningar.

Människor med psykossjukdom har kraftigt förhöjd risk för sämre somatisk hälsa. Därför fokuserar psykosmottagningen på Värnamo sjukhus även på den fysiska hälsan vid det årliga läkarbesöket. Stödet för livsstilsförändringar finns bland annat i kommunens verksamhet med sysselsättning och boendestöd.