Reportage om vår verksamhet

Här publicerar vi reportage och artiklar om den breda verksamhet som finns inom Region Jönköping län.

Mariette får stipendium för volontärarbete på sjukhusbåt

Narkossköterskan Mariette Karlsson byter under två veckor ut operations- och intensivvårdsavdelningen på Höglandssjukhuset mot volontärarbete på världens största sjukhusbåt, African Mercy ship.

Under två veckor i april/maj 2017 är narkossjuksköterskan Mariette Karlsson på operations- och intensivvårdskliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö, volontär på sjukhusbåten African Mercy ship på Afrikas västkust. En resa som blivit möjlig med stipendium från Signe Thorfinns stiftelse.

Barn- och ungdomshälsan erbjuder KBT-behandling via nätet

Sara Elofsson, teamsamordnare och Lena Lindsten, specialistpsykolog på barn- och ungdomshälsan, BUH, i Huskvarna, kan nu erbjuda ungdomar med ångestproblem KBT-behandling via Internet. BUH-mottagningarna i Region Jönköpings län är först i Sverige att använda Ångesthjälpen Ung.

Region Jönköpings läns barn- och ungdomshälsa, BUH, kan nu erbjuda ungdomar med lindrig till måttlig ångestproblematik KBT-behandling via Internet, som ett alternativ till besök hos behandlare.

Digitala vårdmöten ökar tillgängligheten till vården

Mats Osbeck vid dator

Möjligheten till digitala vårdmöten växer snabbt i Sverige. Tillgängligheten och smidigheten att inte behöva ta sig till ett fysiskt möte är några av fördelarna. Återbesök i form av ett digitalt vårdmöte förväntas bli vanligt i såväl primärvård som specialistvård.

Ny kunskap om kombination av läkemedel i palliativa cancervården

Helga Hagman vid sin dator

Överläkare Helga Hagman, onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, visar i sin avhandling att ett stort forskningsprojekt är så kallade biomarkörer på spåret. De kan visa vilka patienter med spridd cancer i tjocktarm/ändtarm som har nytta av antikroppsläkemedel i den palliativa, lindrande, behandlingen.

Nässjö vårdcentrum – många kompetenser samlade under ett tak

 Jan Petersén, fastighetsförvaltare på regionfastigheter, slår ut med armarna framför skylten Nässjö vårdcentrum.

På nya Nässjö vårdcentrum finns mottagningar inom specialistsjukvård, förskola och annan verksamhet. Närheten mellan hälso- och sjukvården och de kommunala verksamheterna ger möjlighet till samverkan och ett helhetsgrepp kring vård och omsorg.

Amalya gör praktik hos sin habilitering

Amalya Baghdasaryan har en långvarig kontakt med Habiliteringscentrum i Eksjö för att få hjälp för sin neuromuskulära sjukdom. Men hon har också fått testa på yrket som vårdadministratör under en tre veckor lång praktik, arbetsplatslärande, under årskurs två på gymnasiets handels- och administrationssprogram.

När Amalya Baghdasaryan för fyra år sedan flyttade från Armenien till Eksjö med sin familj, inleddes en långvarig kontakt med Habiliteringscentrum och behandling för hennes muskelsjukdom. När det var dags för gymnasiets arbetsplatspraktik var det naturligt för henne att välja Habiliteringscentrum.

Nu kommer provsvaren i journalen via nätet

Henrik i Huskvarna använder e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden för att förnya recept, boka provtagning och inte minst för att läsa sin journal. Nu ser han fram emot att även kunna se svar på labbprover och röntgenundersökningar via internet.

Allt fler länsinvånare läser sin patientjournal via nätet för att bli mer delaktiga i sin vård. Från april 2017 är det nu möjligt att även se svaren på blodprover och senare även röntgenundersökningar i journalen via nätet.

Ökad delaktighet och större trygghet för höft- och knäplastikopererade

Tomas Elvingsson tar sig ner i ortopedklinikens trapphus på Höglandssjukhuset coachad av sjukgymnast Karin Henning. Detta är ett av målen för alla höft- och knäplastikopererade.

När Tomas Elvingsson opererade sin vänstra höft i november 2015, åkte han hem efter fyra dagar. När höftleden på höger sida byttes i februari 2017 skrevs han ut dagen därpå. Detta som ett resultat av Höglandssjukhusets utveckling av vårdprocessen för höft- och knäplastikoperationer.

Starkt samband mellan övervikt och hjärtsvikt visar studie

Peter Blomstrand, överläkare i klinisk fysik, har i en stor undersökning av hjärtan funnit ett tydligt samband mellan övervikt och hjärtsvikt, slutsatser han nu presenterar på en konferens i kardiologi i Washington.

Det finns ett starkt samband mellan övervikt och hjärtsvikt. En förklaring är att övervikt leder till minskad pumpförmåga hos hjärtat. Det visar en studie som presenteras i Washington i mars, genomförd av forskare i Jönköping och Linköping.

Teater blir nyckeln till svenska samhället

Bild på Muhamad Nizar Alhambo, Abdulhadi Akkad, Rita Janbossian och Hakim Aldibo som är nyanlända och spelar i Romeo & Julia på Smålands Musik&Teater.

De har kommit till Sverige från Aleppo i Syrien under de senaste två åren. Teater har blivit nyckeln för dem till det svenska språket och samhället. De fyra ingår nu i den tjugo personer stora ensemble som spelar Shakespeares klassiska drama Romeo & Julia på Smålands Musik och Teater.

God konkurrenskraft hos länets företag

Aktiebolagen i Jönköpings län har god konkurrenskraft konstaterar Magnus Johansson på analysföretaget Bisnode. Onsdag 22 februari presenterade han sin omfattande analys av länets företag för näringslivschefer, planerings- och utredningsansvariga i kommuner, företrädare för branschorganisationer, med flera.

Näringslivet i Jönköpings län har god tillväxt och lönsamhet. Det visar en rapport från analysföretaget Bisnode som på uppdrag av Region Jönköpings län har gått igenom bokslut från länets aktiebolag under sex år, 2010-2015.

Eksjö och Värnamo nya studieorter för sjuksköterskeutbildningen

Nu ska vi bli sjuksköterskor! Julia Jonsson, Jenny Edman, Josefin Faust och Ulrika Krantz bor alla på Höglandet och har därför valt Eksjö som studieort när de nu läser till sjuksköterskor. På Campus I 12 tar bland annat utvecklingsledare Eva Klangbeck (i bakgrunden) hand om dem.

Hälsohögskolan i Jönköping kan nu för första gången på många år erbjuda sjuksköterskeutbildning med både Eksjö och Värnamo som studieorter, genom samarbete med respektive kommun. Det ger möjlighet för blivande sjuksköterskor att delvis läsa på hemmaplan.

Avtal skrivs med entreprenör för ny byggnad på Länssjukhuset Ryhov

Här ska vi nu bygga ett nytt hus i sex plan på 34 000 kvadratmeter, den första etappen i översiktsplanen för Länssjukhuset Ryhov, visar byggprojektchef Thomas Svärd och fastighetschef Tomas Calmviken.

Måndag den 20 februari 2017 har regionfastigheter tecknat avtal med byggföretaget NCC om byggnation av en helt ny huskropp, D1, på 34 000 kvadratmeter, intill Länssjukhuset Ryhovs huvudbyggnad.

Jönköping blir studieort för läkarutbildningen i Linköping

Överläkarna Oliver Seifert och Karin Åkesson är kliniska lektorer och två av dem som ska leda den nya läkarutbildningen med Jönköping som studieort termin 6 till 11.

I januari 2019 blir Jönköping en av fyra huvudstudieorter för läkarprogrammet vid Linköpings universitet från termin 6 till 11, med 30 studenter per termin. En viktig långsiktig satsning som är positiv för patientnyttan, forskning och läkarrekryteringen.

Nationell kurs utbildar ST-läkare i vården av sköra äldre

Daniel Gustafsson, överläkare och kursansvarig, får en pratstund med deltagarna Hanna Lindvert, ST-läkare i allmänmedicin, Tärnaby, Anna Tengvall, ST-läkare i geriatrik, Stockholm, Viktor Eklund, ST-läkare i allmänmedicin, Halmstad samt Jon Gustafsson, ST-läkare i geriatrik, Ludvika.

Vården av äldre och sköra människor kräver fördjupad kunskap i geriatrik och gerontologi. Därför får 35 ST-läkare från hela Sverige en specialistkurs i Jönköping om hemsjukvård och vården av sköra äldre, i ett samarbete mellan Institutet för Gerontologi i Jönköping och geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Hälsoskolan lär asylsökande och nyanlända svensk hälso- och sjukvård

Sjuksköterskorna Anette Jonsson (längst till vänster) och Viktoria Ackfeldt håller hälsoskola i Öxnehaga kyrka och informerar bland annat om vinterkräksjuka.

De kommer från bland annat Irak, Syrien och Eritrea, men bor numera på Öxnehaga i Huskvarna. Varje måndag träffas de i kyrkan för att fika, promenera, träna svenska, hålla andakt och umgås. Dessutom får de lära sig om hälso- och sjukvård när asyl- och integrationsteamet från Region Jönköpings län håller hälsoskola.

Hälsocafé - en samlingspunkt som stärker patienter och närstående

Hjärtats hus är ett av hälsocaféerna, och en samlingspunkt för patienter och närstående med cancersjukdom. För Mikael Grahn och hans fru Kristina Persson (längst till höger) betyder det mycket att komma och träffa bland andra initiativtagarna Marie Steen och Maggie Målevik.

För dig som patient – eller närstående, ska Hälsocaféet vara en naturlig mötesplats för att skapa nya nätverk och vara ett stöd för att själv kunna påverka sin hälsa och livskvalitet. Det är tanken bakom den satsning som Region Jönköpings län gör i gränslandet mellan sjukvården och övriga samhället.

1177 – kvalificerad vård på telefon och webb

Ingrid Petrell och Kerstin Askevik-Karlsson är två av medarbetarna på 1177 Vårdguiden som ger länsinvånarna kvalificerade medicinska råd. Många gånger handlar det om råd om egenvård, eller hänvisning till rätt vårdnivå.

Till 1177 Vårdguiden kan du ringa dygnet runt för att få medicinsk bedömning utifrån de symptom du har och den oro du känner. Sjuksköterskorna på 1177 kan ge råd om egenvård, eller hänvisa vidare till rätt vårdnivå.

Flimmercafé ger trygga och informerade patienter

Anne-Marie Suutari, specialistläkare på medicin- och geriatrikkliniken, Höglandssjukhuset,  lyssnar på alla patientfrågor och delar med sig av sin kunskap om vad förmaksflimmer innebär.

Är det farligt att bli elkonverterad flera gånger? Hur vågar man träna? Frågorna är många för den som drabbats av förmaksflimmer. Höglandssjukhuset i Eksjö har arrangerat flimmercafé med fyra träffar som lockade ett 15-tal patienter och närstående. Det är ett exempel på sjukvårdens arbete för att få informerade, delaktiga och trygga patienter.

Självhjälpsgrupper breddinförs i Jönköpings län

Två personer går på en stig med ryggarna mot kameran.

Livet går inte alltid på räls. Sjukdom, smärta, separation, arbetslöshet eller stress är några situationer när livet kan kännas tungt. Sjukvården kan erbjuda professionell hjälp. Men det kan vara lika viktigt att träffa andra människor med liknande erfarenheter att dela sina tankar och känslor med. Därför skapar Region Jönköpings län självhjälpsgrupper.

Människor med psykossjukdom får stöd för sin somatiska hälsa

Fredag förmiddag på Vråengården i Värnamo. Friskvårdsgruppen träffas för att cykla – i Provence! Detta är en av flera fysiska aktiviteter som Värnamo kommun kan erbjuda invånare med psykiska funktionsnedsättningar.

Människor med psykossjukdom har kraftigt förhöjd risk för sämre somatisk hälsa. Därför fokuserar psykosmottagningen på Värnamo sjukhus även på den fysiska hälsan vid det årliga läkarbesöket. Stödet för livsstilsförändringar finns bland annat i kommunens verksamhet med sysselsättning och boendestöd.

Läkemedelsgenomgångar i primärvården ger tryggare patienter - och kvalitetspris

Ann-Charlotte Mattsson, apotekare och Angela Eckerby, enhetschef, på Rosenlunds vårdcentral, konstaterar att det är stora vinster med att göra läkemedelsgenomgångar för de patienter som har många läkemedel. Ann-Charlotte är nu den första apotekaren inom Vårdcentralerna Bra liv, med tjänstgöring på Rosenlunds vårdcentral och Rosenhälsan i Huskvarna.

Konsumtion av ett stort antal läkemedel, polyfarmaci, kan skapa många problem kopplade till läkemedel. Men en aktiv genomgång av läkemedelslistor kan minska problemen, visar en studie vid fyra vårdcentraler i Region Jönköpings län – som resulterade i kvalitetspris.

KBT-behandling erbjuds via internet

Vårdcentralerna i Jönköpings län kan nu erbjuda vägledd KBT-behandling via internet, ett alternativ som kan innebära fördelar för både patient och behandlare och som gör att resurserna räcker för att hjälpa fler patienter.

Primärvården i Jönköpings län kan nu erbjuda vägledd KBT-behandling via internet vid bland annat ångest, depression och sömnproblem. Ett alternativ som innebär fördelar för både patient och behandlare och som gör att resurserna räcker för att hjälpa fler patienter.

Vårdcentralerna Bra Liv skapar internt chefsprogram

Bodil Nordberg Grahn, HR-chef för Vårdcentralerna Bra Liv, planerar för ett chefstraineeprogram 2017 som ska förbereda medarbetare för kommande chefsroller.

I början av 2017 startar Vårdcentralerna Bra Liv ett program för chefstrainee, där en grupp medarbetare under ett år kommer att delta i ett program som förbereder dem för framtida chefsjobb i organisationen.

Folkhögskolorna anpassar sig till dagens utbildningsbehov

Dags för bildanalys! Läraren Carl Gustavsson går igenom ett material tillsammans med elever på estetlinjen på Sörängens folkhögskola, en linje som vänder sig till dem som söker grundläggande kunskaper i bild och form och som vill fördjupa sitt eget skapande.

Region Jönköpings läns två folkhögskolor, Värnamo folkhögskola och Sörängens folkhögskola, ger varje år nästan 400 deltagare utbildning i en rad ämnesinriktningar. Av tradition tar folkhögskolorna ett extra ansvar för utbildningssvaga grupper, men satsar också på nya områden som utbildning i svenska för utlandsrekryterade akademiker och distanskurs i fotografering!

Johan berättar om vägen tillbaka efter olyckan

Johan Thuresson och sambon Helena Asp-Adolfsson berättade under psykiatriveckan om hur livet förändrades efter en svår trafikolycka. Vägen tillbaka är lång och har förstås påverkat hela familjen.

Vägen tillbaka är lång efter att ha blivit svårt skadad i en trafikolycka. Det vet Johan Thuresson i Vetlanda som i augusti 2013 frontalkrockade med en timmerbil. Men det är inte bara de fysiska skadorna som ska hanteras. Hela familjen påverkas förstås psykiskt. Om detta berättade Johan och sambon Helena på Höglandets psykiatrivecka.

Stipendium till sjuksköterskor för att studera handledningsmetod

Agnetha Eckerström, Susanna Lundmark och Stefan Frisk, sjuksköterskor vid psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö, får Signe Thorfinn-stipendium för att studera metod att handleda sjuksköterskestudenter.

Peer-learning som handledningsmetod för studenter kommer mer och mer inom olika områden. Men passar det även för psykiatrin? Det ska sjuksköterskorna Stefan Frisk, Agnetha Eckerström och Susanna Lundmark vid psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö, undersöka med hjälp av stipendium från Signe Thorfinns stiftelse.

Underleverantörsmässan: Företagare fick sälja in exportidéer

Glenn Wilander, VD för Qtech Group i Anderstorp, ansökte till Pitch it! och fick presentera sin exportplan för såväl publik som jury på Elmia subcontractor, en idé som juryn beslutade ska få en affärsutvecklingscheck.

I samband med underleverantörsmässan på Elmia fördelade Region Jönköpings län och Tillväxtverket så kallade affärsutvecklingscheckar bland företag som har exportidéer. Jan Roesen, marknadsansvarig på Gislavedsföretaget OptoComp.GVAB var en av dem som deltog i Pitch it! för att presentera sin idé inför publik och jury – vilket gav resultat!

Robert sprider kunskap om Aspergers syndrom

Som Hjärnkollambassadör sprider Robert Svensson kunskap om Aspergers syndrom, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ger honom både styrkor och begränsningar.

Han var 22 år när han fick sin diagnos ¬ – Aspergers syndrom. För Robert Svensson i Jönköping var det en befrielse och möjligt att skapa ett vardagsliv som fungerar. Nu är han Hjärnkollambassadör med uppdrag att sprida kunskap om sin funktionsnedsättning.