Reportage om vår verksamhet

Här publicerar vi reportage och artiklar om den breda verksamhet som finns inom Region Jönköping län.

God konkurrenskraft hos länets företag

Aktiebolagen i Jönköpings län har god konkurrenskraft konstaterar Magnus Johansson på analysföretaget Bisnode. Onsdag 22 februari presenterade han sin omfattande analys av länets företag för näringslivschefer, planerings- och utredningsansvariga i kommuner, företrädare för branschorganisationer, med flera.

Näringslivet i Jönköpings län har god tillväxt och lönsamhet. Det visar en rapport från analysföretaget Bisnode som på uppdrag av Region Jönköpings län har gått igenom bokslut från länets aktiebolag under sex år, 2010-2015.

Eksjö och Värnamo nya studieorter för sjuksköterskeutbildningen

Nu ska vi bli sjuksköterskor! Julia Jonsson, Jenny Edman, Josefin Faust och Ulrika Krantz bor alla på Höglandet och har därför valt Eksjö som studieort när de nu läser till sjuksköterskor. På Campus I 12 tar bland annat utvecklingsledare Eva Klangbeck (i bakgrunden) hand om dem.

Hälsohögskolan i Jönköping kan nu för första gången på många år erbjuda sjuksköterskeutbildning med både Eksjö och Värnamo som studieorter, genom samarbete med respektive kommun. Det ger möjlighet för blivande sjuksköterskor att delvis läsa på hemmaplan.

Avtal skrivs med entreprenör för ny byggnad på Länssjukhuset Ryhov

Här ska vi nu bygga ett nytt hus i sex plan på 34 000 kvadratmeter, den första etappen i översiktsplanen för Länssjukhuset Ryhov, visar byggprojektchef Thomas Svärd och fastighetschef Tomas Calmviken.

Måndag den 20 februari 2017 har regionfastigheter tecknat avtal med byggföretaget NCC om byggnation av en helt ny huskropp, D1, på 34 000 kvadratmeter, intill Länssjukhuset Ryhovs huvudbyggnad.

Jönköping blir studieort för läkarutbildningen i Linköping

Överläkarna Oliver Seifert och Karin Åkesson är kliniska lektorer och två av dem som ska leda den nya läkarutbildningen med Jönköping som studieort termin 6 till 11.

I januari 2019 blir Jönköping en av fyra huvudstudieorter för läkarprogrammet vid Linköpings universitet från termin 6 till 11, med 30 studenter per termin. En viktig långsiktig satsning som är positiv för patientnyttan, forskning och läkarrekryteringen.

Nationell kurs utbildar ST-läkare i vården av sköra äldre

Daniel Gustafsson, överläkare och kursansvarig, får en pratstund med deltagarna Hanna Lindvert, ST-läkare i allmänmedicin, Tärnaby, Anna Tengvall, ST-läkare i geriatrik, Stockholm, Viktor Eklund, ST-läkare i allmänmedicin, Halmstad samt Jon Gustafsson, ST-läkare i geriatrik, Ludvika.

Vården av äldre och sköra människor kräver fördjupad kunskap i geriatrik och gerontologi. Därför får 35 ST-läkare från hela Sverige en specialistkurs i Jönköping om hemsjukvård och vården av sköra äldre, i ett samarbete mellan Institutet för Gerontologi i Jönköping och geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov.

Hälsoskolan lär asylsökande och nyanlända svensk hälso- och sjukvård

Sjuksköterskorna Anette Jonsson (längst till vänster) och Viktoria Ackfeldt håller hälsoskola i Öxnehaga kyrka och informerar bland annat om vinterkräksjuka.

De kommer från bland annat Irak, Syrien och Eritrea, men bor numera på Öxnehaga i Huskvarna. Varje måndag träffas de i kyrkan för att fika, promenera, träna svenska, hålla andakt och umgås. Dessutom får de lära sig om hälso- och sjukvård när asyl- och integrationsteamet från Region Jönköpings län håller hälsoskola.

Hälsocafé - en samlingspunkt som stärker patienter och närstående

Hjärtats hus är ett av hälsocaféerna, och en samlingspunkt för patienter och närstående med cancersjukdom. För Mikael Grahn och hans fru Kristina Persson (längst till höger) betyder det mycket att komma och träffa bland andra initiativtagarna Marie Steen och Maggie Målevik.

För dig som patient – eller närstående, ska Hälsocaféet vara en naturlig mötesplats för att skapa nya nätverk och vara ett stöd för att själv kunna påverka sin hälsa och livskvalitet. Det är tanken bakom den satsning som Region Jönköpings län gör i gränslandet mellan sjukvården och övriga samhället.

1177 – kvalificerad vård på telefon och webb

Ingrid Petrell och Kerstin Askevik-Karlsson är två av medarbetarna på 1177 Vårdguiden som ger länsinvånarna kvalificerade medicinska råd. Många gånger handlar det om råd om egenvård, eller hänvisning till rätt vårdnivå.

Till 1177 Vårdguiden kan du ringa dygnet runt för att få medicinsk bedömning utifrån de symptom du har och den oro du känner. Sjuksköterskorna på 1177 kan ge råd om egenvård, eller hänvisa vidare till rätt vårdnivå.

Flimmercafé ger trygga och informerade patienter

Anne-Marie Suutari, specialistläkare på medicin- och geriatrikkliniken, Höglandssjukhuset,  lyssnar på alla patientfrågor och delar med sig av sin kunskap om vad förmaksflimmer innebär.

Är det farligt att bli elkonverterad flera gånger? Hur vågar man träna? Frågorna är många för den som drabbats av förmaksflimmer. Höglandssjukhuset i Eksjö har arrangerat flimmercafé med fyra träffar som lockade ett 15-tal patienter och närstående. Det är ett exempel på sjukvårdens arbete för att få informerade, delaktiga och trygga patienter.

Självhjälpsgrupper breddinförs i Jönköpings län

Två personer går på en stig med ryggarna mot kameran.

Livet går inte alltid på räls. Sjukdom, smärta, separation, arbetslöshet eller stress är några situationer när livet kan kännas tungt. Sjukvården kan erbjuda professionell hjälp. Men det kan vara lika viktigt att träffa andra människor med liknande erfarenheter att dela sina tankar och känslor med. Därför skapar Region Jönköpings län självhjälpsgrupper.

Människor med psykossjukdom får stöd för sin somatiska hälsa

Fredag förmiddag på Vråengården i Värnamo. Friskvårdsgruppen träffas för att cykla – i Provence! Detta är en av flera fysiska aktiviteter som Värnamo kommun kan erbjuda invånare med psykiska funktionsnedsättningar.

Människor med psykossjukdom har kraftigt förhöjd risk för sämre somatisk hälsa. Därför fokuserar psykosmottagningen på Värnamo sjukhus även på den fysiska hälsan vid det årliga läkarbesöket. Stödet för livsstilsförändringar finns bland annat i kommunens verksamhet med sysselsättning och boendestöd.

Läkemedelsgenomgångar i primärvården ger tryggare patienter - och kvalitetspris

Ann-Charlotte Mattsson, apotekare och Angela Eckerby, enhetschef, på Rosenlunds vårdcentral, konstaterar att det är stora vinster med att göra läkemedelsgenomgångar för de patienter som har många läkemedel. Ann-Charlotte är nu den första apotekaren inom Vårdcentralerna Bra liv, med tjänstgöring på Rosenlunds vårdcentral och Rosenhälsan i Huskvarna.

Konsumtion av ett stort antal läkemedel, polyfarmaci, kan skapa många problem kopplade till läkemedel. Men en aktiv genomgång av läkemedelslistor kan minska problemen, visar en studie vid fyra vårdcentraler i Region Jönköpings län – som resulterade i kvalitetspris.

KBT-behandling erbjuds via internet

Vårdcentralerna i Jönköpings län kan nu erbjuda vägledd KBT-behandling via internet, ett alternativ som kan innebära fördelar för både patient och behandlare och som gör att resurserna räcker för att hjälpa fler patienter.

Primärvården i Jönköpings län kan nu erbjuda vägledd KBT-behandling via internet vid bland annat ångest, depression och sömnproblem. Ett alternativ som innebär fördelar för både patient och behandlare och som gör att resurserna räcker för att hjälpa fler patienter.

Vårdcentralerna Bra Liv skapar internt chefsprogram

Bodil Nordberg Grahn, HR-chef för Vårdcentralerna Bra Liv, planerar för ett chefstraineeprogram 2017 som ska förbereda medarbetare för kommande chefsroller.

I början av 2017 startar Vårdcentralerna Bra Liv ett program för chefstrainee, där en grupp medarbetare under ett år kommer att delta i ett program som förbereder dem för framtida chefsjobb i organisationen.

Folkhögskolorna anpassar sig till dagens utbildningsbehov

Dags för bildanalys! Läraren Carl Gustavsson går igenom ett material tillsammans med elever på estetlinjen på Sörängens folkhögskola, en linje som vänder sig till dem som söker grundläggande kunskaper i bild och form och som vill fördjupa sitt eget skapande.

Region Jönköpings läns två folkhögskolor, Värnamo folkhögskola och Sörängens folkhögskola, ger varje år nästan 400 deltagare utbildning i en rad ämnesinriktningar. Av tradition tar folkhögskolorna ett extra ansvar för utbildningssvaga grupper, men satsar också på nya områden som utbildning i svenska för utlandsrekryterade akademiker och distanskurs i fotografering!

Johan berättar om vägen tillbaka efter olyckan

Johan Thuresson och sambon Helena Asp-Adolfsson berättade under psykiatriveckan om hur livet förändrades efter en svår trafikolycka. Vägen tillbaka är lång och har förstås påverkat hela familjen.

Vägen tillbaka är lång efter att ha blivit svårt skadad i en trafikolycka. Det vet Johan Thuresson i Vetlanda som i augusti 2013 frontalkrockade med en timmerbil. Men det är inte bara de fysiska skadorna som ska hanteras. Hela familjen påverkas förstås psykiskt. Om detta berättade Johan och sambon Helena på Höglandets psykiatrivecka.

Stipendium till sjuksköterskor för att studera handledningsmetod

Agnetha Eckerström, Susanna Lundmark och Stefan Frisk, sjuksköterskor vid psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö, får Signe Thorfinn-stipendium för att studera metod att handleda sjuksköterskestudenter.

Peer-learning som handledningsmetod för studenter kommer mer och mer inom olika områden. Men passar det även för psykiatrin? Det ska sjuksköterskorna Stefan Frisk, Agnetha Eckerström och Susanna Lundmark vid psykiatriska kliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö, undersöka med hjälp av stipendium från Signe Thorfinns stiftelse.

Underleverantörsmässan: Företagare fick sälja in exportidéer

Glenn Wilander, VD för Qtech Group i Anderstorp, ansökte till Pitch it! och fick presentera sin exportplan för såväl publik som jury på Elmia subcontractor, en idé som juryn beslutade ska få en affärsutvecklingscheck.

I samband med underleverantörsmässan på Elmia fördelade Region Jönköpings län och Tillväxtverket så kallade affärsutvecklingscheckar bland företag som har exportidéer. Jan Roesen, marknadsansvarig på Gislavedsföretaget OptoComp.GVAB var en av dem som deltog i Pitch it! för att presentera sin idé inför publik och jury – vilket gav resultat!

Robert sprider kunskap om Aspergers syndrom

Som Hjärnkollambassadör sprider Robert Svensson kunskap om Aspergers syndrom, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ger honom både styrkor och begränsningar.

Han var 22 år när han fick sin diagnos ¬ – Aspergers syndrom. För Robert Svensson i Jönköping var det en befrielse och möjligt att skapa ett vardagsliv som fungerar. Nu är han Hjärnkollambassadör med uppdrag att sprida kunskap om sin funktionsnedsättning.

Sjukvårdsregionalt samarbete utvecklar hälso- och sjukvården

Arbetsterapeut Elisabet Toorell på rehabiliteringsmedicinska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, demonstrerar körsimulatorn medan fysioterapeut Agneta Siebers följer resultatet.

Kan en körsimulator vara ett stöd för sjukvården i den svåra och känsliga trafikmedicinska bedömningen av lämpligheten att köra bil? En test på rehabiliteringsmedicinska kliniken i Jönköping är ett av många exempel på samverkansprojekt i sydöstra sjukvårdsregionen mellan Region Jönköpings län, Region Östergötland och Landstinget i Kalmar län.

Gravida som röker erbjuds stöd för en rökfri graviditet

En mamma ligger ner med ett litet barn på magen.

”Vårt mål är att du ska vara tobaksfri – ta chansen till ett friskare liv redan idag”. Det budskapet riktar kvinnohälsovården i Region Jönköpings län till gravida kvinnor som röker eller snusar, och erbjuder såväl motiverande samtal som remiss till tobaksavvänjare för professionellt stöd.

Standardiserade vårdförlopp ger tydlighet i vården

Charlotte Carlsson tillträdde 1 september 2016 som ny projektledare för standardiserade vårdförlopp i cancervården, efter Marianne Johansson, som är en av tre biträdande verksamhetschefer för den regionövergripande kirurgkliniken, men ska delta i SVF-arbetet även i fortsättningen.

Sedan april 2015 har Region Jönköpings län successivt infört alla de standardiserade vårdförlopp i cancervården som tagits fram nationellt. Ett omfattande arbete som lett till flera förändringar av vårdförloppen.

Hjärnkollambassadör Ylva: Jag hoppas att andra kan ha nytta av min berättelse

Ylva Ås hoppas att hennes berättelse om åren med depression och psykoser kan hjälpa andra. Därför blev hon Hjärnkollambassadör som föreläser i skolor och andra sammanhang.

I dag lever Ylva Ås ett vanligt liv med familj, arbete och fritid. Men vägen dit har varit lång med många år av djup depression och perioder av tvångsvård. Genom att föreläsa som Hjärnkollambassadör hoppas hon att andra kan ha nytta av hennes berättelse.

Forskarfredag bjöd på vetenskap med stor bredd

Julia och Johannes Sääf, 6 och 8 år gamla, tog på sig vita rockar när de klev in i Upptech:s experimentverkstad. Under ledning av pedagog Camilla Olander skulle de ta fram ph-värdet på en rad saker.

I Jönköpings län pågår forskning med stor bredd. Ett 40-tal forskare bjöd på ett smakprov under Forskarfredag 30 september, där besökarna kunde komma och gå och välja från en mängd programpunkter under bland annat Science Café och Science After work.

Urologidagarna 2016: Sveriges experter i urologi träffas i Jönköping

Ingrid Erlandsson, verksamhetschef för den regionövergripande urologkliniken och Bruno Larsson, överläkare, är två av de lokalt ansvariga för urologidagarna i Jönköping 5-7 oktober.

Den 5-7 oktober 2016 samlas cirka 600 läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och uroterapeuter till urologidagar på Elmia i Jönköping, ett nationellt möte för att sprida kunskap om de senaste forskningsrönen och behandlingsmetoderna vid urologiska sjukdomar.

Café Hjärnkoll bjuder in till samtal om psykisk ohälsa

Hjärnkollambassadör är Paulina Tarabczynska föreläser för besökarna på Café Hjärnkoll.

Psykisk ohälsa drabbar många, ibland så svårt att det krävs professionell hjälp. Men det är också viktigt att möta andra med erfarenheter av sjukdom och återhämtning. Därför finns Café Hjärnkoll, en mötesplats vid fyra tillfällen i höst, för alla som vill prata om psykisk ohälsa.

Hjälpmedel ger en fungerande vardag och bättre livskvalitet

Amanda Forsén sitter i en soffa med sin mobiltelefon i händerna, medan leopardgeckoödlan kryper på hennes skjorta.

Var sjunde svensk har behov av ett hjälpmedel för att få en fungerande vardag och bättre livskvalitet. Möt Amanda, Ingrit, Paulina och Ann-Marie som berättar om vilken nytta de har av sina hjälpmedel: smartphone, hörapparater, vit käpp och andningsmask.

Färdiga specialistläkare hyllades på Höglandssjukhuset

Lena Pettersson, Robin Kihlbaum, Adrienn Haak, Jörgen Strömberg, Lina Krantz, Henriettae Ståhlbrandt och Josefine Svensson, har blivit klara med sin specialistutbildning på Höglandssjukhuset i Eksjö de senaste åren och hyllades av sjukvårdsledningen med fika och blommor. Jonas Eriksson, barn- och ungdomspsykiater, och Anne-Marie Suutari, medicinläkare, saknades vid träffen.

Utbildningen till specialistläkare är en viktig del i kompetensförsörjningen inom Region Jönköpings län. Så när nio läkare på Höglandssjukhuset i Eksjö nu blivit klara med sin långa ST-läkarutbildning hyllades de av sina arbetsgivare.

Utvecklingskraft: Bättre liv och välfärd för alla

Regiondirektör Agneta Jansmyr och utvecklingsdirektör Göran Henriks inledde årets Utvecklingskraft genom att berätta om verksamheten I Region Jönköpings län, men också fråga sig “vad får ditt hjärta att sjunga”?

Hur ska vi få ett bättre liv och ökad välfärd för alla? Hur ska vi arbeta mer förebyggande med hälso- och sjukvård? Det var frågor som diskuterades på årets Utvecklingskraft på Elmia i Jönköping, 7-8 september.

Region Jönköpings län satsar på ST-läkarna

Utbildningen av specialistläkare är en viktig del i det långsiktiga arbetet i Region Jönköpings län med kompetensförsörjning av sjukvården. Därför har en ny studierektororganisation skapats för ST-läkarna sedan 1 januari 2016, i syfte att ytterligare förstärka utbildningen.

Region Jönköpings län sprider kunskap till Armenien

Karine Poghosyan, Armine Mazmanyan och Rima Mikayelyan från Jerevan får lära sig analysmetoder på mikrobiologilaboratoriet, av bland annat smittskyddssjuksköterska Ing-Marie Einemo, smittskyddsläkare Peter Iveroth och biomedicinska analytikern Sofia Lundin.

När sjukhus i Armeniens huvudstad Jerevan satsar på att utveckla sitt arbete kring bland annat smittskydd, hämtar de både inspiration och praktisk kunskap från Region Jönköpings län. Under två veckor är representanter på plats på Länssjukhuset Ryhov för att bland annat lära sig analysera multiresistenta bakterier.

Jobbmässan gav praktik för Khaldoun

Khaldoun Harah är asylsökande dataingenjör från Damaskus i Syrien. Nu har han praktikjobb på Kongsberg Automotive, en praktik som han trivs på. Koncernspråket är engelska, men på rasterna får han chans att träna svenska.

2013 flydde dataingenjören Khaldoun Harah från krigets Syrien. Det blev en lång resa som slutade i Sverige. Nu är han asylsökande och gör praktik som utvecklingsingenjör på Kongsberg Automotive i Mullsjö, ett världsomspännande företag som tillverkar komponenter till fordonsindustrin.