Barn- och kvinnohälsovård

Tjej spänner musklerna
Tjej spänner musklernaPersonalBlivande föräldrar kvinnohälsovården

Region Jönköpings län ansvarar för barnhälsovård, kvinnohälsovård, familjecentraler och ungdomsmottagningar

Barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar mellan 6 och 18 år och deras föräldrar. Till barn- och ungdomshälsan kan man vända sig för behandling, råd och stöd.
Barn- och ungdomshälsan

Barnhälsovården 

I Jönköpings län kallas barnavårdscentralerna (BVC) för barnhälsovården. Barnhälsovården arbetar med förebyggande hälsovård och erbjuder stöd och information till föräldrar.
Barnhälsovården

Kvinnohälsovården 

Vår kvinnohälsovård erbjuder mödrahälsovård, det vill säga kontroller och undersökningar under graviditeten. På kvinnohälsovården kan du också göra gynekologiska cellprovskontroller och få råd om preventivmedel.
Kvinnohälsovården

Familjecentraler

På familjecentralen har vi samlat regionens och kommunens service till småbarnsfamiljer. Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar.
Familjecentraler

Ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagningen är till för tjejer och killar från 13 och upp till den dag man fyller 22 år. Om det inte finns någon ungdomsmottagning i kommunen kan man vända sig till vårdcentralen.
Ungdomsmottagningar