Folktandvården

En tandsköterska som står framför en tandläkarstol
Foto: Elin Carlholt

Folktandvården i Jönköpings län arbetar för en munhälsa i topp och ökad livskvalitet för länets invånare.

Folktandvården har en tydlig hälsoprofil. Vår filosofi är att förebygga hellre än att laga. I Folktandvårdens själ ligger också omsorg om alla åldersgrupper. Vi är väl rustade för att möta de mest komplicerade tandvårdsbehoven. Inte minst genom Odontologiska Institutionen med sin specialisttandvård, utbildning och forskning.

Folktandvården i Jönköpings län har 26 allmäntandvårdskliniker på 21 orter i länet. Specialisttandvård finns inom samtliga odontologiska specialiteter vid Odontologiska Institutionen.

Folktandvårdens patienter får i regelbundna enkäter bedöma bemötande, tillgänglighet, behandlingar med mera. Den senaste enkäten från 2013 visar att 98 procent av patienterna är nöjda med Folktandvården.

Läs mer om Folktandvården på vår webbplats:

Folktandvårdens webbplats