Länstrafiken

Länstrafiken
Det naturliga resvalet i Jönköpings län

Länstrafikens uppdrag är att inom Jönköpings län och angränsande områden bedriva och utveckla kollektivtrafiken.

Vårt uppdrag utgår från regionens vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” och ett bra liv förutsätter bland annat goda möjligheter att resa i det dagliga livet. Det innebär att vi med ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda våra resenärer en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter.

Kollektivtrafiken ska ses som ”Det naturliga resvalet” och bedrivas med omtanke om våra resenärer och vår omvärld.

Verksamheten omfattar den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg samt Serviceresor, vilket innefattar närtrafik, färdtjänst och sjukresor.

Läs mer om Länstrafiken på deras webbplats:

Jönköpings Länstrafik(Extern länk)