Skolor

En elev i en traktor
Foto: Jenny Lindberg

Region Jönköpings län är huvudman för två av länets folkhögskolor; Sörängens folkhögskola och Värnamo folkhögskola. Dessutom är vi huvudman för gymnasieskolans naturbruksprogram, på uppdrag av länets kommuner.

Tillgång och möjligheter till utbildning är viktigt för individers utveckling, men minst lika viktigt för en regions utveckling. Dagens samhälle med ständiga krav på nya eller förbättrade kompetenser, ställer krav på en väl utbyggd utbildningsverksamhet med både bredd, djup och kvalitet.

Tenhults naturbruksgymnasium

Stora Segerstad naturbrukscentrum

Sörängens folkhögskola

Värnamo folkhögskola