Vårdcentraler

Läkare och sjuksköterska pratar
Foto: Johan W Avby

Det finns 44 vårdcentraler i Jönköpings län. De ingår alla i vårdval, vilket innebär att du själv väljer vilken vårdcentral du i första hand vill vända dig till.

Vårdcentralerna bedrivs såväl i egen regi som genom andra vårdgivare.

Vårdcentralerna Bra Liv

Det finns 30 vårdcentraler som ägs av Region Jönköpings län. De samarbetar under namnet Vårdcentralerna Bra Liv.
Vårdcentralerna Bra Liv

Privata vårdcentraler

Det finns också 14 vårdcentraler som ägs av privata företag eller stiftelser.
Privata vårdcentraler

Alla har samma uppdrag, regler och avgifter, oavsett vem som äger dem.