Ledning och stödverksamheter

Ledning

De regionövergripande funktionerna för ledning, planering, uppföljning och administration finns i Regionens hus.
Regionledningskontoret

Verksamhetsstöd 

IT-centrum har ansvar för övergripande IT-frågor.
IT-centrum

Verksamhetsstöd och service samlar olika regiongemensamma servicefunktioner.
Verksamhetsstöd och service

Fastighetsförvaltning

Regionfastigheter sköter regionens fastighetsförvaltning.
Regionfastigheter