25 april: Eva-Lotta Hultén - Om konkurrismen

Kulturlunch: Eva-Lotta Hultén

Kulturlunch med Eva-Lotta Hultén om en slags ideologi - konkurrismen.

Konkurrens i alla dess former anses idag vara stärkande
och utvecklande. En ny slags ideologi, konkurrismen,
genomsyrar våra liv och formar vår syn på vad det är att
vara människa. Eva-Lotta Hultén, frilansjournalist och
författare, har skrivit boken Klara färdiga gå! – en bok om
konkurrism där hon blottar skadeverkningarna och hur vi
medmänniskor blir rivaler i stället för samarbetspartners.


Startar kl 13.00. Fri entré. Lunch kl 12.00–12.45