Skuggspel – Utställning 13 - 27 maj - Nässjö Konsthall

Skuggspel utställning
Foto: Anders Karlsson

Skuggspel är en utställning om livsval och blodsband av Sörängens elever. Inspirerad av Arkan Asads roman Stjärnlösa nätter.

Lördag den 13 maj kl. 12.00 är det vernissage för Sörängens folkhögskolas vårutställning på Nässjö Konsthall. Eleverna har under våren låtit sig inspireras av Arkan Asads roman Stjärnlösa nätter. Utställningens titel Skuggspel - En utställning om blodsband och livsval visar på det tema som löper som en röd tråd genom hela utställningen och utställningen rör vid frågor om hur just livsval och blodsband kan påverka både varandra och personerna det gäller. Detta är tredje året då eleverna hämtat sin inspiration från en gemensam roman.

I samband med utställningen arrangeras två läsningar där författareleverna läser dikter de skrivit. Läsningarna är den 16 maj kl. 13:30 samt den 23 maj kl. 12.30.

Den 16 maj hålls även en visning av utställningen där Arkan Asad närvarar.

Välkomna!