Film

Naturbrukscentrum

Under hösten har det producerats film vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum.

Filmen ger en kort introduktion till oss. Vi hoppas att den skapar nyfikenhet hos dig! I så fall finns det många möjligheter för dig att besöka oss, så att vi kan visa och berätta mer om vår verksamhet! 

Besök oss