Till våra blivande UF-elever

Nu har vi startat kursen Entreprenörskap i årskurs 1, d.v.s. för skolans blivande UF-elever.

Här finns en hel del information om hur vi arbetar med UF vid Stora Segerstad. 

Information till blivande UF-elever(pdf-dokument)