Introduktionsprogram

Introduktionsprogram

Stora Segerstad Naturbrukscentrum erbjuder två typer av introduktionsprogram inom samtliga inriktningar; Programinriktat individuellt val (PRIV) och Yrkesintroduktion.

Priv

Programinriktat individuellt val, PRIV är för dig som vill läsa naturbruksprogrammet hos oss, men som saknar ett eller flera av de betyg som krävs.

Du behöver ha minst sex godkända betyg för att bli antagen vid PRIV. För att bli antagen ska du ha godkända betyg i

  • svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i
  • engelska eller matematik samt
  • minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

PRIV-utbildningen innehåller de grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i och som du behöver för att komma in på naturbruksprogrammet. Du läser även kurser från naturbruksprogrammet och har arbetsplatsförlagt lärande (APL).

När du uppnått behörighet skrivs du in på naturbruksprogrammet.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning inom naturbruk, men saknar de godkända betyg som krävs för att gå på introduktionsprogrammet PRIV eller på naturbruksprogrammet.

Yrkesintroduktionen anpassas individuellt

  • för att du ska kunna få ett arbete eller
  • för att du ska kunna söka till naturbruksprogrammet.
  • Utbildningen kan t.ex. innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, kurser från naturbruksprogrammet, arbetsplatsförlagt lärande (APL) och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling.