Yrkesintroduktion (IMYRK)

IMYRK

Stora Segerstad Naturbrukscentrum erbjuder introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion (IMYRK)

Yrkesintroduktion SKOG/LANTBRUK

Yrkesintroduktionsprogrammet, IMYRK riktar sig till dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning inom naturbruk, men som saknar godkända betyg från grundskolan i de ämnen som krävs för Naturbruksprogrammet och Programinriktat individuellt val, IMPRO.

Elever som läser vid yrkesintroduktionsprogrammet får en bred yrkesutbildning inom naturbruksområdet.

Under första läsåret ingår följande Naturbrukskurser: 

  • NATURBRUK (bl.a. praktisk användning av fordon och redskap som används inom naturbruksområdet, t.ex. traktorer och lantbruksredskap. Utifrån elevens förutsättningar finns möjlighet att ta traktorkörkort och förarbevis för terränghjuling.)
  • DJUREN I NATURBRUKET (med fokus på lantbrukets djur)
  • MÅNGBRUK AV SKOG 
  • MOTOR- OCH RÖJMOTORSÅG 1 (utifrån elevens förutsättningar finns möjlighet att ta motorsågskörkort och röjmotorsågskörkort)
  • TERRÄNGTRANSPORTER (framförallt med fokus på de maskiner som används vid virkestransport i skogen)
  • Praktik på arbetsplatser/APL, en dag i veckan under våren i årskurs 1

Längden på utbildningen

Längden på utbildningen anpassas efter elevens behov - målet är att eleven ska bli attraktiv på arbetsmarknaden inom naturbruksbranschen, främst inom lantbruk och/eller skog. 

Inriktningar och fördjupningar

De elever som läser mer än ett år vid yrkesintroduktion kan inrikta sin utbildning mot skog eller lantbruk (lantbruksdjur och eller odling maskin). Eleven kan då välja bland kurser som hon/han fått förkunskaper till under år 1. Denna del av utbildningen innehåller även praktik på arbetsplatser, APL. För de elever som behöver längre tid på sig kan år 2 bli en repris på år 1 o.s.v.

Obligatoriska ämnesområden

Utöver de yrkesförberedande delarna av utbildningen ingår alltid (varje vecka)

  • idrott och hälsa*
  • språk- och kommunikation*
  • matematik*
  • samhällsorienterade ämnesområden*

*Denna del av utbildningen anpassas individuellt och kan t.ex. byggas upp kring de grundskoleämnen som eleven saknar betyg i och som krävs för att bli behörig till Naturbruksprogrammet (t.ex. svenska, engelska och matematik). Alternativt anpassas dessa ämnen för att ge eleven förutsättningar att bli yrkesskicklig. 

Elever som får behörighet för ett nationellt yrkesprogram under sin IMYRK-utbildning kan skrivas in på naturbruksprogrammet.