Lärare Gymnasiegemensamma ämnen

Telefonnumren som anges går till respektive lärarrum som delas av flera lärare. Det kan vara svårt att nå lärarna på telefon när de har lektion.

Kjell Aronsson
lärare
010-242 68 07
kjell.aronsson@rjl.se

Anna-Karin Bjermqvist
idrottslärare
Telefon 010-242 68 05
Mobiltelefon 070-429 05 13
anna-karin.bjermqvist@rjl.se

Ann-Charlotte Blomqvist
lärare
010-242 68 07
ann-charlotte.blomqvist@rjl.se

Håkan Johansson
lärare
010-242 68 07
hakan.johansson@rjl.se

Joakim Brobäck
lärare, vikarierar för Angelica Randevik
010-242 68 06
joakim.broback@rjl.se 

Ingalill Svensson
lärare
010-242 68 09
ingalill.i.svensson@rjl.se

Ann Strandberg
lärare
010-242 68 05
ann.strandberg@rjl.se

Henrik Wallin
lärare
010-242 68 06
henrik.wallin@rjl.se 

Björn Sterner 
lärare
bjorn.sterner@rjl.se