Lärare och instruktörer Gymnasiesärskolan

Personalen som arbetar inom gymnasiesärskolans program på Tenhults naturbruksgymnasium poserar vid ett träd.
Personalen som arbetar inom gymnasiesärskolans program på Tenhults naturbruksgymnasium.

De flesta av gymnasiesärskolans lärare och elevassistenter nås på sina mobiltelefoner. Om de inte svarar beror det troligtvis på att de har lektion.

Presentation av personalen på gymnasiesärskolan

Maria Svensson 


Speciallärare
Mobil 070-384 64 28 

maria.b.svensson@rjl.se 
Maria Svensson är legitimerad speciallärare med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning. I sin grundutbildning är Maria 1-7-lärare i svenska, SO och bild. Hon har arbetat i alla grundskolans årskurser samt på grundsärskolan åk 7-9. Maria har alltid haft ett särskilt intresse av specialpedagogik och brinner för att ge alla elever en god självbild och skapa förutsättningar för att kunna ta aktiv del i samhället.

Birgitta Åkerblom Ström 


Speciallärare
Mobil 070-384 64 27
birgitta.akerblom.strom@rjl.se 
Birgitta är legitimerad speciallärare med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning och undervisar på gymnasiesärskolans båda program; det nationella programmet för Skog, Mark och Djur (SMD) och det Individuella programmet. Hon har en grundutbildning som 4-9 lärare sv/språklig specialisering och skrivpedagogutbildning.

Mikael Rostedt 


Yrkeslärare
Telefon 010-242
 68 75
Mobil 072-332 23 64   
mikael.rostedt@rjl.se 
Mikael arbetar som yrkeslärare inom gymnasiesärskolan med diverse olika kurser som traktorkörning, körkortsteori, naturbruksteknik, bilvård, arbetsmiljö och säkerhet.

Nina Younan 


Yrkeslärare
Telefon 010-242 68 75
Mobil 070-384 64 26
nina.younan@rjl.se 
Nina arbetar som yrkeslärare inom trädgård på gymnasiesärskolan.

Karl-Olof "Kalle" Thorén 


Yrkeslärare
Telefon 010-242 68 75 
Mobil 070-438 97 37 
karlolof.thoren@rjl.se

Åsa Strand 


Elevassistent
Telefon 010-242
 68 75
Mobil 070-384 64 30 
asa.strand@rjl.se 
Åsa arbetar som elevassistent inom gymnasiesärskolan. Hon har själv pluggat på naturbruksgymnasium, på Berga Lantbruksskola och har allt sedan dess jobbat med djur på ett eller annat sätt, främst som djurskötare med mjölkkor. 

Hamid Malekzadegan 


Idrottslärare och resursperson
Telefon 010-242 68 75
Mobil 070-384 64 29 
hamid.malekzadegan@rjl.se 
Hamid är idrottslärare och resursperson inom gymnasiesärskolan.

Albin Pakkanen 


Elevassistent
Mobil 076-148 49 80
Albin arbetar som elevassistent och resursperson inom gymnasiesärskolan. Vid behov hoppar han även in och arbetar extra på internatet.