Lärare och instruktörer Gymnasiesärskolan

Personalen som arbetar inom gymnasiesärskolans program på Tenhults naturbruksgymnasium poserar vid ett träd.
Personalen som arbetar inom gymnasiesärskolans program på Tenhults naturbruksgymnasium.

Telefonnumren som anges går till respektive lärarrum som ibland delas av flera lärare. Det kan vara svårt att nå lärarna på telefon när de har lektion.

Åke Andersson
lärare
010-242 68 75
070-384 64 26 
ake.andersson@rjl.se 

Mikael Rostedt
lärare
010-242 68 75
070-429 05 06

mikael.rostedt@rjl.se

Karl-Olof "Kalle" Thorén
lärare
010-242 68 75
070-438 97 37
karlolof.thoren@rjl.se

Birgitta Åkerblom Ström
speciallärare
010-242 68 48
070-384 64 27 

birgitta.akerblom.strom@rjl.se

Maria Svensson
speciallärare
010-242 68 48
070-384 64 28 
maria.b.svensson@rjl.se

Åsa Strand
elevassistent
010-242 68 75
070-384 64 30 
asa.strand@rjl.se

Hamid Malekzadegan
elevassistent, idrottslärare
010-242 68 75
070-384 64 29 

malin.fredholm.petren@rjl.se