Lärare och instruktörer Häst

Hästpersonalen på Tenhults naturbruksgymnasium poserar framför stallbyggnaden tillsammans med en av skolans hästar
Hästpersonalen på Tenhults naturbruksgymnasium tillsammans med en av skolans hästar.

De flesta av lärarna/instruktörerna som arbetar på skolans hästinriktning nås via den gemensamma telefonen i lärarrummet på Riddersberg. Övriga nås på mobiltelefon. Om de inte svarar beror det troligtvis på att de har lektion.

Telefon till lärarrummet, Riddersberg
036-39 39 40

Therese Magnfält
lärare
therese.magnfalt@telia.com

Åsa Nordin
lärare
asa.nordin1@telia.com

Anne Eriksson
lärare
anne.eriksson1@telia.com

Eva Ingesson
lärare
eva.riddersberg@hotmail.com

Elin Nalbin
lärare
elin.nalbin@rjl.se

Hanna Torstensson
instruktör
0736-17 66 28
hanna.torstensson1@telia.com

Kent Knutsson
lärare

Maria “Misan” Hufvudsson
stallchef
0704-29 05 07
maria.hufvudsson@rjl.se

Lovisa Åkvist
elevassistent
lovisa.akvist@rjl.se

Bengt Strand
anläggningsskötare Riddersberg
0707-29 05 17
bengt.strand@rjl.se