Lärare och instruktörer Lantbruk

Telefonnumren som anges går till respektive lärarrum som ibland delas av flera lärare. Det kan vara svårt att nå lärarna/instruktörerna på telefon när de har lektion.

Mattias Berglund
Driftledare
010-242 68 24
070-429 05 03

mattias.berglund@rjl.se

Kerstin Zetterberg
Yrkeslärare
010-242 68 09
kerstin.zetterberg@rjl.se

Sara Hjelte
Yrkeslärare
010-242 68 09
sara.hjelte@rjl.se

Anders Axelsson
Yrkeslärare
010-242 68 31
anders.axelsson@rjl.se

Bengt Regné
Yrkeslärare
010-242 68 25
bengt.regne@rjl.se

Ola Forsén
Instruktör
010-242 68 23
070-429 05 02
ola.forsen@rjl.se

Sven Isaksson
Instruktör
010-242 68 23
070-429 05 00

sven.isaksson@rjl.se

Carina Fischerström
Instruktör
036-39 33 95 (kontoret i ladugården)
070-429 05 08

carina.fischerstrom@rjl.se

Sofie Eriksson
Instruktör
036-39 33 95 (kontoret i ladugården)

Lars-Göran Fritzon
Instruktör
036-39 33 95 (kontoret i ladugården)
070-429 05 11
lars-goran.fritzson@rjl.se

Sara Kilsgård
Instruktör
036-39 33 95 (kontoret i ladugården)
sara.kilsgard@rjl.se