Lärare och instruktörer Trädgård

De flesta av trädgårdslärarna nås via den gemensamma telefonen i lärarrummet. Om de inte svarar beror det troligtvis på att de har lektion.

Susann Levin
trädgårdslärare naturbruksprogrammet
010-242 68 34
susann.mildner.levin@rjl.se

Sven Nilsson
trädgårdslärare vuxenutbildningen
010-242 68 34
sven.nilsson@rjl.se

Christina Alenfelt
trädgårdslärare vuxenutbildningen
070-429 79 01
christina.alenfelt@rjl.se

Jenny Svensson
trädgårdsmästare
070-429 05 06
jenny.svensson@rjl.se

James Chadwick
trädgårdsmästare 
070-429 05 10
james.chadwick@rjl.se 
Numera arbetar James inom grön rehabilitering. Han nås enklast på sin mobiltelefon, men svarar även på e-post när han kan.