Lärare och instruktörer Trädgård

De flesta av trädgårdslärarna nås via den gemensamma telefonen i lärarrummet. Om de inte svarar beror det troligtvis på att de har lektion.

Susann Levin
Trädgårdslärare naturbruksprogrammet
010-242 68 34
susann.mildner.levin@rjl.se

Sven Nilsson
Trädgårdslärare vuxenutbildningen
010-242 68 34
sven.nilsson@rjl.se

Teresia Millberg
Trädgårdslärare vuxenutbildningen
010-242 68 34
teresia.millberg@rjl.se

Christina Alenfelt
Trädgårdslärare vuxenutbildningen
070-429 79 01
christina.alenfelt@rjl.se

Jenny Svensson
Trädgårdsmästare
070-429 05 06
jenny.svensson@rjl.se

James Chadwick
Trädgårdsmästare 
070-429 05 10
james.chadwick@rjl.se 
Numera arbetar James inom grön rehabilitering. Han nås enklast på sin mobiltelefon, men svarar även på e-post när han kan.