Skolledning

Verksamhetschef

Ola Lundmark

Telefon 010-242 68 12
Mobil 070-429 05 12
ola.lundmark@rjl.se 
Som verksamhetschef har Ola övergripande ansvar för skolans verksamhet och arbetar med frågor kring verksamhetens ledning, externa samarbeten, vuxenutbildningen, elevhälsa samt övergripande frågor. Ola har lång erfarenhet av ledarskap, varav flera år som regional utvecklingsdirektör. Han är utbildad lantmästare och har tidigare arbetat med mjölkproduktion och som lärare i lantbruksämnen. 

Rektor

Anna Rosén

Telefon 010-242 68 04
Mobil 070-429 05 14
anna.rosen@rjl.se 
Anna arbetar som rektor på Tenhults naturbruksgymnasium med ansvar för skolans pedagogiska utveckling. Hon ansvarar för frågor rörande pedagogisk ledning, utbildning och enskilda elevers lärande. Parallellt med sitt arbete läser hon även rektorsprogrammet. Anna är i grunden legitimerad lärare med hippologexamen och är utbildad svensk ridlärare level 3. Hon började som lärare på skolan år 2000 varav tre år som förstelärare. Hon har även arbetat som ridlärare.