Skolledning

Rektor Ola Lundmark och programrektor Anna Rosén
Rektor Ola Lundmark och programrektor Anna Rosén

Verksamhetschef och rektor

Ola Lundmark

Telefon 010-242 68 12
Mobil 070-429 05 12
ola.lundmark@rjl.se 
Ola är skolans verksamhetschef och rektor. Som verksamhetschef har han övergripande ansvar för skolans verksamhet och som rektor ansvarar han för skolans pedagogiska utveckling. Han har lång erfarenhet av ledarskap, varav flera år som regional utvecklingsdirektör. Ola är utbildad lantmästare och har tidigare arbetat med mjölkproduktion och som lärare i lantbruksämnen. 

Programrektor

Anna Rosén

Telefon 010-242 68 04
Mobil 070-429 05 14
anna.rosen@rjl.se 
Anna arbetar som programrektor med särskilt ansvar för djurvårds- och lantbrukseleverna. Parallellt med sitt arbete läser hon även rektorsprogrammet. Anna är i grunden legitimerad lärare med hippologexamen och är utbildad svensk ridlärare level 3. Hon började som lärare på skolan år 2000 varav tre år som förstelärare. Hon har även arbetat som ridlärare.