Skolsköterska och kurator

Skolkurator

Maria Helgesson 

Telefon 010-242 68 08
Mobil 076-724 27 88
maria.helgesson@rjl.se

Arbetstider
Måndagar kl 10:00–15:30
Onsdagar kl 10:00–15:30
Torsdagar kl 10:00–15:30
Fredagar kl 10:00–15:30

Känner du dig orolig över något eller har du frågor och funderingar som gäller psykosocialt mående såsom nedstämdhet, relationsproblem, skoltrötthet eller andra bekymmer, är du alltid välkommen att kontakta mig. 

Som skolkurator erbjuder jag hjälp och stöd till elever och föräldrar samt frågor gällande studieekonomi. Jag hjälper också till med andra kontakter som exempelvis ungdomsmottagningen, barn och ungdomshälsan med flera.

Skolsköterska

Pia Birath Moberg 

Telefon 010-242 68 08
Mobil 070-359 33 89
pia.birath.moberg@rjl.se

Arbetstider 
Tisdagar kl 08:00–16:30

Som skolsköterska arbetar jag förebyggande vilket innebär att jag försöker hjälpa och stötta ungdomar att leva sitt liv hälsosamt. Bland annat erbjuder jag alla ettor ett individuellt hälsosamtal. Jag kan också hjälpa till med lättare sjukvård.

Titta gärna förbi om du vill prata om något som du går runt och funderar på gällande exempelvis kroppen, hälsa, relationer, sex, sömn , sjukdomar, mediciner eller ANT.


Elevhälsa

Både skolkurator och skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam. Vi träffas regelbundet för att hantera aktuella ärenden och arbeta förebyggande kring frågor som rör exempelvis kränkande behandling, ANT (Alkohol, Narkotika, Tobak) och sex- och samlevnad. Mer information om elevhälsoteamet.