Vaktmästare/fastigheter

Kontaktuppgifter till fastighetstekniker och vaktmästare vid Tenhults naturbruksgymnasium.

Skolans fastigheter ägs av Landstingsfastigheter, men sköts av skolans vaktmästeri. 

Fastighetstekniker

Anders Nilsson
Mobiltelefon 0704-29 05 01
anders.a.nilsson@rjl.se

Vaktmästare

Rickard Svensson
Mobiltelefon 0704-29 05 04
rickard.svensson@rjl.se