Läsårstider

Läsårstider för Tenhults naturbruksgymnasium samt lov och studiedagar.

Höstterminen 2017

2017-08-21 – 2017-12-21

Obs! årskurs 2 inleder läsåret med självstudier 21-22 augusti och årskurs 3 inleder läsåret med APL 13 augusti.

Vårterminen 2018

2018-01-08 – 2018-06-15

Lovdagar 2017/2018
Höstlov Vecka 44
Sportlov Vecka 7
Påsklov Vecka 14
Lovdag 30 april
Lovdag 11 maj
Studiedagar 2017/2018
Måndag 11 september
Fredag 1 december
Måndag 5 februari
Måndag  12 mars
Fredag 18 maj