Läsårstider

Läsårstider för Tenhults naturbruksgymnasium samt lov och studiedagar.

Höstterminen

2016-08-18 – 2016-12-20

Skolstart

  • Årskurs 1 börjar skolan den 18 augusti. Upprop i skolan matsal klockan 10.00. Gäller både gymnasieskolans- och gymnasiesärskolans år 1 elever.
  • Årskurs 2 inleder läsåret med självstudier den 18–19 augusti och läser enligt schema från och med 22 augusti. 
  • Årskurs 3 inleder läsåret 15 augusti med APL i fyra veckor. Är åter i skolan den 12 september och läser då enligt ordinarie schema.
  • Gymnasiesärskolan år 2, 3 och 4 har självstudier den 18-19 augusti och återvänder till skolan den 22 augusti. Samling i Lillhaga klockan 09.40. 

Schema finns på fronter från 11 augusti! 

Vårterminen

2017-01-09 – 2017-06-16

Lovdagar

2016/2017
Höstlov Vecka 44
Sportlov Vecka 7
Påsklov Vecka 15
Lovdag 26 maj
Lovdag 5 juni

Därutöver kommer där bli fem studiedagar under året. Datum för dessa meddelas senare.