Gymnasiesärskoleutbildning

Elev i traktor.
Foto: Smålandsbilder
Elev i traktor.Elev rider på hästElev och kaninElev i grävmaskinElev vid korElev i kärra efter hästElev vid koElev kör gräsklippareElev på hästTvå kvinnor skrattar

Inom gymnasiesärskolan erbjuder Tenhults naturbruksgymnasium två program; programmet för Skog, mark och djur och Individuella program. Båda programmen är fyraåriga och vänder sig till dig som gått i grundsärskola och som vill arbeta inom lantbruk, trädgård, häst eller djurvård.

Inom gymnasiesärskolan arbetar vi mer individanpassat, i ett långsammare tempo och i mindre grupper. Du tränas i att arbeta självständigt och i grupp samt att ta ansvar och egna initiativ. 

Programmet för Skog, mark och djur

Programmet för Skog, mark och djur är ett nationellt program inom gymnasiesärskolan. Det består av ämnen och kurser som tillsammans blir 2500 poäng. Här ingår gymnasiesärskolegemensamma- och programgemensamma ämnen, programfördjupning, individuellt val och ett gymnasiesärskolearbete. 

Programfördjupningar

Under första läsåret läser alla elever samma kurser. Därefter väljer du en av följande programfördjupningar. Innan du gör ditt val får du möjlighet att prova på samtliga fördjupningar inom kursen naturbruk.

 • Häst
  På skolans hästanläggning finns välutbildade rid- och travhästar. Här lär du dig mer om hästskötsel och om hästars utrustning och vistelsemiljö samt om ridning och körning.
 • Sällskapsdjur
  På skolans djurvårdsanläggning bor många olika djurslag; gnagare, kaniner, burfåglar, fiskar, reptiler, amfibier, leddjur, getter, får och höns. Här lär du dig bland annat om olika djurs behov, hur de ska skötas, deras utrustning och vistelsemiljö.
 • Trädgård och utemiljö
  På skolan finns en mix av växthusodling, frilandsodling, köksträdgård, fruktträd, trädgård- och markanläggning. Inom trädgård och utemiljö lär du dig bland annat att odla grönsaker, driva upp blommor, beskära träd och arbeta med trädgårdsanläggning och fastighetsskötsel.
 • Lantbruk, djur och maskin
  Inom lantbruk finns en välutrustad maskinpark med allt som krävs för att driva ett modernt lantbruk, en mjölkproduktionsanläggning med lösdriftstallar för kor och ungdjur samt maskincentrum med verkstäder för att underhålla och reparera lantbruksmaskiner. Här lär du dig bland annat att köra traktor, ta hand om djuren och underhålla och sköta fastigheter.  

Mer information om studieplanen och kurserna för Skog, mark och djur samt hur utbildningen är upplagd under de fyra åren.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I utbildningen ingår minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under din APL får du praktisera på olika arbetsplatser som har anknytning till din programfördjupning. Detta är en viktig del av utbildningen. Vår studie- och yrkesvägledare hjälper dig att hitta en bra praktikplats utifrån dina önskemål och din förmåga. Du får god inblick i hur det är att arbeta inom ett visst område och du lär dig mycket nytt. Dessa nya erfarenheter har du sedan stor nytta av i framtiden. 

Exempel på APL-platser

 • Lantbruk
 • Ridskola
 • Handelsträdgård
 • Vaktmästeri/bostadsbolag
 • Anläggningsfirma
 • Kyrkogård
 • Hunddagis
 • Djuraffär

Framtiden

För elever som har gått programmet för Skog, mark och djur på Tenhults naturbruksgymnasium, ser framtidsutsikterna goda ut.  I samarbete med arbetsförmedlingen hjälper vår studie- och yrkesvägledare eleverna att slussas vidare ut i arbetslivet. 

Individuella program

Det individuella programmet vänder sig till dig som inte kan följa utbildningen på det nationella programmet. Utifrån dina behov och förutsättningar utarbetar vi en individuell studieplan. Här erbjuds du samma programfördjupningar som för Skog, mark och djur (se ovan) men i stället för ämnen läser du ämnesområden utan betyg. Inom det individuella programmet ges också möjlighet till individanpassad praktik. Naturligtvis kan du även kombinera det individuella programmet med kurser från gymnasiesärskolans nationella program.

Ämnesområden inom det individuella programmet

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation