Grön rehabilitering på Tenhults naturbruksgymnasium

Region Jönköpings län erbjuder grön rehabilitering till personer som har eller är i riskzonen för stressrelaterade besvär, smärta och/eller psykisk ohälsa.

Grön rehabilitering bygger på forskning om naturens goda förmåga att ge återhämtning och minskad stress. 

Behandlingen är förlagd till Tenhults naturbruksgymnasium där arbetsterapeut och psykolog samverkar med skolans trädgårdsmästare.