Klartecken för nytt stall på hästanläggningen Riddersberg

Ritning på nya stallet på Tenhults naturbruksgymnasiums hästanläggning i Riddersberg.
Ritning på nya stallet som kommer att byggas på Tenhults naturbruksgymnasiums hästanläggning i Riddersberg. Obs! ritningen är inte slutgiltig.
Ritning på nya stallet på Tenhults naturbruksgymnasiums hästanläggning i Riddersberg. Ritning med planlösning för nytt stall på Tenhults naturbruksgymnasiums hästanläggning i Riddersberg. Nuvarnade stallbyggnad på Tenhults naturbruksgymnasiums hästanläggning i Riddersberg.

Nu har Tenhults naturbruksgymnasiums fått klartecken för att bygga ett helt nytt och modernt stall på skolans hästanläggning i Riddersberg. Går allt enligt planerna kommer det nya stallet att stå klart redan under nästa vinter.

– Själva projektet har pågått under en tid och redan i höstas hade vi en någorlunda klar bild av hur stallet ska se ut avseende innehåll, utförande, placering, mekanisering, utfodring och storlek, säger Ola Lundmark verksamhetschef på Tenhults naturbruksgymnasium.

I dag består hästanläggningen av stall, rid- och körhall, skrittmaskin, paddock, ridbana, travslinga, betes- och rasthagar, allt i skiftande ålder och skick. Stallet utgörs av en äldre ombyggd ladugård med gammal och sliten inredning där både avlopp och utgödsling fryser vintertid. Stallet är i mycket dåligt skick och arbetsmiljön oacceptabel för både elever och personal.

Det nya stallet kommer att utformas utifrån ett pedagogiskt och ergonomiskt perspektiv med modern och effektiv utgödsling samt utfodring enligt senaste teknik.

I anslutning till uppstallningen kommer det att finnas två uppvärmda skötselhus där hästar utrustas för ridning och körning. Dessa skötselhus kommer också att fungera som pedagogiska miljöer.

Tenhults naturbruksgymnasium har bedrivit utbildning inom häst sedan 1991. Det blev en mycket lyckosam satsning redan från start. Hästinriktningen är den inriktning som genom åren lockat flest elever till skolan. I dag är cirka 75 hästelever inskrivna i gymnasieskolan, därtill kommer elever från gymnasiesärskolan och tidvis också vuxenutbildning. De flesta kommer från Jönköpings län men där finns också elever från andra delar av landet.

– Personalens höga kompetens på skolans hästanläggning stämmer väl överens med det som krävs för att ge eleverna en bred utbildning inom hästbranschen. Vår hästutbildning är vida omtalad och erkänd för sin höga kvalitet, berättar Ola.

Innan byggstart ska nuvarande stall rivas för att ge plats åt det nya stallet som kommer att byggas på samma plats som nuvarande. Under pågående rivning och byggtid kommer skolans ridhus att användas för tillfällig uppstallning av skolans hästar, lagring av material med mera.

– Går allt enligt planerna kommer nuvarande stallbyggnad att rivas i slutet av april och förhoppningsvis kan det nya stallet stå klart redan innan 2018 års slut, säger Ola.

– Vi får nog vara beredda på att det eventuellt kan dra ut på tiden. Det kommer att bli en stökig period där det krävs mycket flexibilitet och tålamod från oss alla, men vi ser redan framför oss vilken fantastisk anläggning det kommer att bli. Målet är att vår hästanläggning kommer att bli ett föredöme för andra inom samma bransch, avslutar Ola.