Organisationsförändring från 1 augusti

Tenhults naturbruksgymnasiums verksamhetschef Ola Lundmark och rektor Anna Rosén.

Från och med 1 augusti genomförs flera organisationsförändringar på Tenhults naturbruksgymnasium. Skolans verksamhetschef Ola Lundmark kommer att ägna mer tid åt övergripande frågor och verksamhetens utveckling, och Anna Rosén tar över rektorskapet för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och blir därmed pedagogisk ledare för Tenhults naturbruksgymnasium.

Andra förändringar 

Förändringarna kommer också att beröra skolans administrativa chef Eva-Lena Liljedahl som får ett utökat uppdrag som innebär ansvar för skolans internat, driftledare Mattias Berglund som får ett helhetsansvar för driften på skolans anläggningar kopplade till djur och lantbruk och kommunikatör Malin Petrén som även blir studie- och yrkesvägledare för gymnasieskolan.

Vem ska jag kontakta?

Organisationsförändringen innebär följaktligen att om du har frågor kring verksamhetens ledning och styrning, ekonomi, fastighet, externa samarbeten, vuxenutbildning, elevhälsa samt övergripande frågor, vänder du dig till verksamhetschef Ola Lundmark, telefon 010-242 68 12 eller mejl ola.lundmark@rjl.se.

Vid frågor rörande pedagogisk ledning, utbildning och enskilda elevers lärande, kontaktar du rektor Anna Rosén, telefon 010-242 68 04, mejl anna.rosen@rjl.se.

Vid frågor gällande internatet kontaktar du administrativ chef Eva-Lena Liljedahl, telefon 010-242 68 11, mejl eva-lena.liljedahl@rjl.se.

Vid frågor gällande drift kontaktar du driftledare Mattias Berglund, mobiltelefon 070-429 05 03, mejl mattias.berglund@rjl.se.

Vid frågor gällande studievägledning för naturbruksprogrammet och introduktionsprogrammen kontaktar du Malin Petrén, telefon 010-242 68 10, mejl malin.fredholm.petren@rjl.se