Skolstart höstterminen 2018

Välkommen till ett nytt läsår på Tenhults naturbruksgymnasium!

Årskurs 1

Alla elever som börjar årskurs 1 har upprop och skolstart tisdagen den 21 augusti. Samling i skolans matsal klockan 10.00. Därefter blir det information, rundvandring, utdelning av busskort, lunch med mera. Dagen beräknas vara slut cirka klockan 15.00.

Det är viktigt att du är på plats denna dag eftersom din närvaro innebär att du tackar ja till utbildningen. Kontakta oss om du av någon anledning inte har möjlighet att närvara!

Ta med dig ditt antagningsbesked din första resdag till skolan, det gäller som biljett i kollektivtrafiken för dig som bor i Jönköpings län.

Ett välkomstbrev med mer information skickas ut till alla ettor i vecka 27. Har du för avsikt att bo på skolans internat måste du ansöka om detta via ett webbformulär. Formuläret hittar du längst ner på följande webbsida: Skolans internat

De första veckorna kallar vi för introduktionsveckor, vilket innebär att all undervisning kommer att ske ute på respektive inriktning. Därefter börjar ordinarie schema med undervisning omväxlande på anläggningarna och i skolans huvudbyggnad. 

Årskurs 2

Tvåorna inleder läsåret med självstudier den 21-22 augusti och läser enligt schema från och med torsdagen den 23 augusti. Uppstart enligt schema som läggs på V-klass. 

Årskurs 3

Treorna inleder läsåret den 13 augusti med APL och är åter i skolan måndagen den 10 september och läser då enligt ordinarie schema. Uppstart med klassråd klockan 09.00. 

Gymnasiesärskolan årskurs 2-4

Gymnasiesärskolans elever i årskurs 2, 3 och 4 börjar den 23 augusti klockan 09.40. Samling i Lillhaga.