Tenhults naturbruksgymnasium examinerar 13 trädgårdselever

Några av Tenhults naturbruksgymnasiums vuxenelever arbetar i skolans trädgård.

Sedan i januari har Tenhults naturbruksgymnasium, i samverkan med Arbetsförmedlingen och Hushållningssällskapet i Kalmar/Kronoberg, genomfört en arbetsmarknadsutbildning som vänder sig till nyanlända och långtidsarbetslösa. På fredag 28 oktober är det dags för deras examen.

Under 40 veckor har 13 vuxenelever från Jönköpings län läst grundläggande trädgårdsutbildning på Tenhults naturbruksgymnasium. Inom utbildningen har de haft möjlighet att specialisera sig mot någon av följande inriktningar:

  • Odling, Friland och växthus
  • Odling och försäljning Handelsträdgård 
  • Skötsel och Förvaltning av utemiljöer 
  • Trädgårdsanläggning

– Efterfrågan på arbetskraft är stor och syftet med utbildningen är att öka deltagarnas möjlighet att få ett arbete eller starta eget företag inom trädgårdsbranschen samt att verka för integration, säger Ola Lundmark, rektor på Tenhults naturbruksgymnasium. De allra flesta trädgårdselever väljer ”skötsel och förvaltning av utemiljöer”. Det är här de stora möjligheterna finns för anställning, men även inom övriga inriktningar.

– Allt fler nyproducerade fastigheter säljs idag med färdiga trädgårdar vilket kräver kompetent anläggningspersonal. Men även det stora intresset för trädgårdsodling och design bland villaägare öppnar upp för en arbetsmarknad för våra deltagare. Samtidigt finns det alltför få elever på landets gymnasieutbildningar med inriktning trädgård, de fyller inte alls det behov som finns och då är det väldigt bra att det ges möjligheter att utbilda sig som vuxen. Just nu går vi mot lågsäsong för trädgårdsbranschen, december–februari, men flera av våra deltagare har löfte om arbete när säsongen går igång igen. Redan om tre veckor startar nästa utbildningsomgång och i mars planerar vi för ytterligare start, avslutar Ola.