Viktig info till dig med anläggningskort till Riddersbergs ridhus

Bilden föreställer en stort rött häststall som finns på Tenhults naturbruksgymnasiums hästanläggning Riddersberg.

Under 2018 kommer tillgången till Tenhults naturbruksgymnasiums ridhus på hästanläggningen Riddersberg att vara begränsad på grund av planerad byggnation av ett nytt häststall. Skolans nuvarande stall kommer då att rivas och ett nytt stall uppföras på samma plats.

Du som har anläggningskort

Anläggningskorten gäller tillsvidare till och med den 31 mars. Därefter kommer vi behöva använda skolans ridhus för tillfällig uppstallning av skolans hästar, lagring av material med mera under rivnings- och byggtiden. Du som redan har betalat anläggningskort för april kommer naturligtvis att ha detta tillgodo.